Nie tylko zeszyt i długopis

Artykuł sponsorowany
Rola nauczyciela i nauczycielki jest nie do przecenienia. To za ich przykładem i dzięki ich kreatywności uczniowie i uczennice biorą aktywny udział w zajęciach. Nauczyciel widząc zaangażowanie swoich uczniów, jest bardziej zmotywowany do prowadzenia fajnych lekcji. Nowe technologie i aktywizujące metody nauczania są nieocenioną pomocą w tym procesie.

Projekt „Lekcja:Enter” pokazuje nauczycielom i nauczycielkom, jak mogą w ciekawy sposób prowadzić zajęcia, nie bazując tylko na książkach, zeszytach i długopisach, ale urozmaicając je o to, co młodych ludzi dziś naprawdę interesuje – nowe technologie.


Do tej pory w szkoleniach w ramach projektu „Lekcja:Enter” wzięło udział ponad 61 tysięcy nauczycielek i nauczycieli z niemal 7 tysięcy szkół w całej Polsce. Szkolenia skierowane są do nauczycielek i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, informatyki oraz artystycznych. W ich trakcie, pedagodzy zobaczą, że podstawę programową można przekazać uczniom w kreatywny sposób dzięki wykorzystaniu nowych technologii.

Atrakcyjne lekcje - ważne dla obu stron

Nie tylko dzieci nie chcą już korzystać z samych książek i zeszytów do nauki. Zależy im, aby szkoła podążała z duchem czasu, włączała do lekcji nowoczesne metody nauczania: technologie i aktywne metody. Również nauczyciele chcą korzystać z potencjału drzemiącego w technologiach i aplikacjach do nauki. Sprawdzian ze słówek nie musi odbywać się na kartce – tylko w aplikacji Kahoot. Dzięki aplikacji możemy podzielić klasę na zespoły, a grupy mogą między sobą rywalizować i zdobywać punkty. Dzieci uczą się bawiąc i bardzo często nie zdając sobie nawet z tego sprawy. A nauczyciel sprawdza klasówkę jednym kliknięciem klawiatury.

Dzięki udziałowi w szkoleniach w projekcie „Lekcja:Enter” nauczyciele, którzy niezbyt chętnie do tej pory wykorzystywali nowe technologie w swojej pracy, mają szansę poczuć się pewniej w cyfrowym świecie i lepiej zrozumieć rzeczywistość swoich uczniów i uczennic. Podczas lekcji zdalnych, wielu nauczycieli zrobiło już duży krok w rozwoju cyfrowych umiejętności. Warto to kontynuować i prowadzić zajęcia dostosowane do potrzeb młodych ludzi.

Nieodłącznym elementem szkolenia było zwracanie uwagi na metody aktywizujące w pracy z uczniami, bo technologia to tylko narzędzie do realizacji edukacyjnych celów. Zdobyte na szkoleniu umiejętności pozwoliły mi na zaangażowanie dzieci i wyzwolenie ich ogromnej kreatywności. Uczniowie robią np. animacje, filmy i zbogacają je o różne efekty, przeprowadzają wywiady, tworzą gry i udostępniają je innym – mówi Agnieszka, nauczycielka z Zespołu Szkół w Czernikowie.

 Jak może wyglądać lekcja z wykorzystaniem wiedzy zdobytej podczas szkoleń? 

Szeroki zakres szkoleń

Szkolenia – poza dostarczeniem nowej wiedzy – pozwalają na uporządkowanie tego, czego nauczyciele i nauczycielki nauczyli się do tej pory. To też dobre miejsce na wymianę doświadczeń. Uczestnicy szkoleń „Lekcja:Enter” mogą zmienić sposób, w jaki dotychczas prowadzili lekcje, tak by stały się bardziej angażujące uczniów i odpowiadające ich potrzebom. Ponadto zarówno w trakcie, jak i po odbyciu szkolenia, uczestnicy mają dostęp do platformy szkoleniowej, na której znajdują się tysiące materiałów i scenariuszy zajęć.

Jak wziąć udział

To ostatni rok realizacji projektu „Lekcja:Enter”. Projekt jest bezpłatny, dzięki  współfinansowaniu ze środków unijnych. Nauczyciele i nauczycielki szkół mogą skorzystać ze szkoleń, a ponieważ cały cykl szkoleniowy obejmuje kilka spotkań, zachęcamy do zgłoszenia się już teraz.

Są one przeznaczone dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika, szkoły branżowe I stopnia). W szkoleniach mogą wziąć udział wszyscy nauczyciele z danej szkoły.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://lekcjaenter.pl/szkolenia/jak-skorzystac-ze-szkolenProjekt ,,Lekcja:Enter” jest realizowany przez trzy organizacje: Fundację Orange, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych. Jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. (Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych).


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: