Ocena pracy nauczyciela – praktyczne rozwiązania – przewodnik cz. 2

W drugiej części przewodnika zaprezentuję propozycje praktycznych rozwiązań do wykorzystania w szkole przy ustalaniu oceny pracy nauczyciela. Pierwsza część jest dostępna tutaj.

Na podstawie:

  1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.);
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1148 ze zm.);
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1625).
Poniżej zostało przytoczone brzmienie zapisów treści art. 6 i art. 42 ust. 2 Ustawy Karta Nauczyciela oraz w art. 5 Ustawy – Prawo oświatowe, do których odwołuje się ocena pracy nauczyciela. Dyrektor szkoły, ustalając ocenę pracy nauczyciela, stwierdza stopień realizacji przez nauczyciela obowiązków wyznaczonych brzmieniem tych artykułów w zakresie wszystkich obszarów działalności szkoły.

r_biuletyn_ckn_librus_2_graf_w_artykule.png

W prawie oświatowym nie zostały określone (wyznaczone) szczegółowe obowiązki nauczyciela, które są brane pod uwagę przez dyrektora szkoły przy ustalaniu oceny jego pracy. Brak jest też pośrednich kryteriów, które mogą wyznaczać te obowiązki. Ogólne wyznaczniki obowiązków, które ma realizować nauczyciel szkoły, są zawarte w ww. artykułach Ustawy Karta Nauczyciela i Ustawy - Prawo oświatowe. Poniżej, w załącznikach, zostały przedstawione propozycje obowiązków, które ma realizować nauczyciel z odwołaniem do brzmienia odpowiedniego artykułu ustawy. Dyrektor szkoły, analizując realizację tych obowiązków, ustala stopień ich realizacji i przedstawia w postaci charakterystyki w karcie oceny pracy nauczyciela. Ponadto prezentuję propozycję arkusza zestawienia realizacji przez nauczyciela obowiązków i propozycje pism.

Załącznik – Pobierz TUTAJ>>

1. Propozycja przykładowych obowiązków nauczyciela
2. Arkusz zestawienia realizacji przez nauczyciela obowiązków za pomocą określonych w szkole czynności
3. Propozycje pism związanych z oceną pracy nauczyciela:

  • powiadomienie nauczyciela o rozpoczęciu dokonywania jego oceny pracy (dwa przykłady)
  • zawiadomienia rady rodziców o dokonywanej ocenie pracy nauczyciela
  • karta oceny pracyDanuta Skrzypek
Edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły, zdobywczyni licencji na prowadzenie grantów kuratoryjnych w zakresie: dokumentacji pracy szkoły, bezpieczeństwa uczniów, planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego w świetle podstawy programowej kształcenia ogólnego, nauczyciel biologii i chemii w szkołach różnych typów. Laureatka licznych nagród kuratoryjnych i samorządowych; za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.


Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.