Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Do kiedy dyrektor szkoły składa wniosek o dofinansowanie doskonalenia do organu prowadzącego? Co powinna zawierać uchwała w sprawie ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły na dany rok szkolny? Nasz ekspert odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania w tym obszarze.

Na podstawie:

  • art. 70 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 1082 );
  • art. 70a ust. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.);
  • §3 ust. 1 i §4  rozp. MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów kształcenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653);
  • §22-§23 rozp. MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz.1551 ze zm.).
Na każdy rok szkolny dyrektor szkoły określa potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, uwzględniając:

1. wyniki nadzoru pedagogicznego;

2. wyniki odpowiednio egzaminu ósmoklasisty, egzaminu zawodowego lub egzaminu maturalnego;

3. zadania związane z realizacją podstawy programowej kształcenia ogólnego lub podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego;

4. wymagania wobec szkół i placówek;

5. wnioski nauczycieli o dofinansowanie kosztów lub opłat, o których dofinansowanie ubiega się nauczyciel.

Dyrektor szkoły, do dnia 31 października danego roku, składa do organu prowadzącego wniosek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku kalendarzowym z uwzględnieniem potrzeb nauczycieli w tym zakresie.

Należy zwrócić uwagę na konieczność zbieżności działań w szkole, które są związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, a które wynikają z poniższych zapisów określonych w prawie.

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły  (art. 70 ust. 1 pkt 4 ustawy Karta Nauczyciela).

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności projekt planu finansowego szkoły będącej jednostką budżetową (art. 70 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela).

3. Dyrektor szkoły, do dnia 31 października danego roku, składa do organu prowadzącego wniosek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku kalendarzowym z uwzględnieniem potrzeb nauczycieli w tym zakresie (rozp. MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli).

4. Dyrektor szkoły opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły zawiera między innymi:

1. zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:

a) diagnozę pracy szkoły lub placówki,

b) planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego,

c) prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad

(rozp. MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego).

Propozycja uchwały w sprawie ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły na dany rok szkolny – pobierz tutaj.Danuta Skrzypek Edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły, zdobywczyni licencji na prowadzenie grantów kuratoryjnych w zakresie: dokumentacji pracy szkoły, bezpieczeństwa uczniów, planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego w świetle podstawy programowej kształcenia ogólnego, nauczyciel biologii i chemii w szkołach różnych typów. Laureatka licznych nagród kuratoryjnych i samorządowych; za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.

Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły:
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.