PROJEKT PAKT – Nowatorska edukacja dla uczniów i nauczycieli

Artykuł sponsorowany
Pracownie Aktywnego Korzystania z Technologii (PAKT) to niezwykle nowatorska koncepcja laboratoriów edukacyjnych, stworzonych przede wszystkim z myślą o uczniach szkół podstawowych i średnich oraz ich nauczycielach. Powstanie pracowni finansują Fundusze Europejskie z Programu Polska Cyfrowa.

W Polsce powstały już cztery Pracownie Aktywnego Korzystania z Technologii: w Łodzi, Tarnowie, Olsztynie i Wrocławiu. – Ideą pracowni jest połączenie wszystkich „uczących się” światów – uczniów, studentów, nauczycieli oraz wykładowców akademickich – powiedziała w czasie otwarcia pracowni w Łodzi koordynatorka projektu, Oktawia Gorzeńska, z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Te nowoczesne przestrzenie służą prowadzeniu działań edukacyjnych, ale jak tłumaczyła Gorzeńska – Nie będzie tu odtwarzania wiedzy i jej powtarzania, tylko wspólne tworzenie, uczenie się w działaniu, w oparciu o pracę problemową i projektową. Niezależnie od wieku będziemy uczyli się świadomego korzystania z technologii, ale przede wszystkim będziemy rozwijali kompetencje uczestników i uczestniczek. Oprócz pracowni w wymienionych 4 miastach, PAKT ma też swoje pracownie mobilne – są to pracownie zlokalizowane w specjalnych samochodach. Dzięki temu uczniowie z różnych stron Polski będą mogli również skorzystać z tak wyjątkowej formy zajęć.

Co proponują Pracownie Aktywnego Korzystania z Technologii uczniom i nauczycielom

W większości szkół brakuje warunków do rozwijania innowacyjnych metod nauczania. PAKT jest po to, aby pomóc nauczycielom – wyposażyć ich w nowoczesne narzędzia, ułatwić i uatrakcyjnić pracę. To idealne miejsce, żeby w ciekawy sposób podnosić swoje kompetencje cyfrowe. Dla uczniów zaś to szansa na niezwykłą edukacyjną przygodę – dostosowaną do ich możliwości i wiedzy. Oferta jest naprawdę ciekawa i obejmuje:
  • warsztaty stacjonarne (przedpołudniowe) dla szkół, zgodne z podstawą programową, dla szkół podstawowych (klasy 1-3, klasy 4-6, klasy 7-8) oraz szkół ponadpodstawowych;
  • warsztaty mobilne dla szkół, organizowane w dowolnej miejscowości w województwie, w którym znajduje się PAKT;
  • warsztaty popołudniowe dla dzieci i młodzieży oraz rodziców z dziećmi, z różnych obszarów tematycznych dostosowanych do konkretnej grupy odbiorców;
  • popołudniowe warsztaty metodyczne dla nauczycieli, organizowane raz w miesiącu w pracowni. Poświęcone są one tematyce STEAM, tworzeniu zadań problemowych i mini projektów edukacyjnych.
Wszystkie zajęcia prowadzone są w oparciu o interdyscyplinarną pracę problemową i projektową z wykorzystaniem ścieżek: STEAM, multimedialnej oraz robotycznej.

STEAM to interdyscyplinarna praca problemowa i projektowa w edukacji.
Nazwa powstała z pierwszych liter angielskich słów: Science (nauki przyrodnicze), Technology (technologia), Engineering (inżynieria), Art (sztuka), Maths (matematyka).
Jednym z celów pracowni jest upowszechnianie idei STEAM w szkole. Wielu nauczycieli już pracuje tą metodą. Na ich lekcjach uczniowie krytycznie myślą, poszukują informacji, weryfikują je, stawiają hipotezy, testują rozwiązania, dokumentują swoją pracę i prezentują jej rezultaty. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele uczą się kreatywnie rozwiązywać problemy, działać w zespole, łączyć tematy z różnych dziedzin życia i sprawnie korzystać z technologii. Jeśli ktoś chciałby pójść w ich ślady, może skorzystać z bazy wiedzy, która powstaje w ramach projektu. Wszystkie materiały udostępniane są tutaj: https://www.gov.pl/web/cppc/baza-wiedzy.

Nagrania z webinarów dla nauczycieli dostępne są na kanale Pracowni na YouTube i będą dodawane po każdym kolejnym spotkaniu: https://www.youtube.com/@PracowniePAKT

Ważne jest również to, że udział w warsztatach jest bezpłatny – zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów. Profil każdej pracowni jest elastyczny i wynika ze specyfiki miejsca i doświadczenia szkoleniowego twórców. W Łodzi przeważa kierunek robotyczno-programistyczny, w Tarnowie – multimedialny, a w Olsztynie i Wrocławiu – mejkerski.

Kto za tym stoi

Projekt PAKT jest realizowany wspólnie przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, lidera projektu, oraz partnerów: Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Politechnikę Łódzką oraz Stowarzyszenie Robisz.to. Dzięki temu łączy różne doświadczenia, a kompetencje wielu osób naturalnie uzupełniają się.

Stowarzyszenie Miasta w Internecie (SMWI) jest ekspercką organizacją pozarządową, działającą od 1998 roku na rzecz rozwoju cyfrowego samorządów oraz wspierania rozwoju kompetencji cyfrowych. Stoi za wieloma inicjatywami dotyczącymi projektowania i wdrażania cyfrowych usług publicznych oraz rozwojem edukacji cyfrowej. W Projekcie PAKT odpowiada za pracownię w Tarnowie.

Politechnika Łódzka od lat angażuje się w edukację cyfrową. Poza projektem PAKT realizuje wiele innych przedsięwzięć, których celem jest popularyzowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych. Przykładami mogą tu być: międzynarodowy projekt BIMaHEAD, rozwijający umiejętności cyfrowe przyszłych budowniczych, czy projekt „Cyfrowa gmina” wspierający e-usługi, cyberbezpieczeństwo, pracę i naukę zdalną. Politechnika odpowiada za pierwszą otwartą w Polsce pracownię PAKT, czyli pracownię łódzką.

Stowarzyszenie Robisz.to jest kreatywną organizacją wspierającą edukację na rzecz różnorodnej twórczości i aktywności. Tworzy ją społeczność ekspertów i pasjonatów nowych technologii i rzemiosła, których misją jest kreowanie w Polsce środowiska przyjaznego twórcom i tworzeniu. Zakłada FabLab’y (laboratoria wytwórstwa) i Makerspace (przestrzenie twórcze), w których wszyscy chętni mogą tworzyć, uczyć się i wymieniać wiedzą. Stowarzyszenie odpowiada za pracownie we Wrocławiu i Olsztynie.

Więcej o ludziach zaangażowanych w projekt przeczytasz tutaj: https://www.gov.pl/web/cppc/spolecznoscludzie

Co słychać w pracowniach?

19 grudnia 2022 roku pierwszą pracownię uruchomiła Politechnika Łódzka. Do dyspozycji uczniów, nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych jest tu kilka pomieszczeń z interaktywnymi stanowiskami, ułatwiającymi poznawanie tajników programowania, sale robotyki, multimediów, druku 3D oraz stolarnia. Z pracowni PAKT, która mieści się na kampusie Politechniki, w budynku Zatoki Sportu, może skorzystać każdy – wystarczy zgłosić się przez stronę internetową lub zapisać na miejscu.
Tarnowski PAKT, jeszcze w wersji mobilnej, objeżdża okoliczne szkoły. Ale już niedługo pracownia stacjonarna będzie miejscem cyfrowych eksperymentów, nabywania kompetencji oraz spotkań cyfrowych innowatorów. Będzie w niej m.in. przestrzeń „mejkerska” z ploterem laserowym oraz multimedialna pracownia do montażu dźwięku i wideo. W Olsztynie i Wrocławiu również trwają jeszcze prace przy pracowniach stacjonarnych. Ale już teraz edukatorzy z Robisz.to organizują warsztaty w szkołach województwa. A wszystko dzięki mobiPAKT, czyli pracowniom mobilnym mieszczącym się w specjalnych samochodach.

Kompetencje cyfrowe nie bez powodu nazywane są kompetencjami XXI wieku. To, jak sprawnie umiemy korzystać z najnowszych technologii, decyduje nie tylko o komforcie codziennego życia, relacjach z innymi czy poziomie wykonywania naszej pracy, ale również o tym, że jesteśmy w stanie zrozumieć otaczający nas świat – teraz i w przyszłości.

a_mediagroup_LS_graf1.jpgInteresuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: