Razem dla wody i przyrody

Artykuł sponsorowany
Świat wokół nas jest przepięknie różnorodny. Tylko od nas zależy, czy wprowadzimy w życie zmiany, na które każdy z nas ma wpływ. Przykładem może być zamontowanie budek lęgowych w pobliskim parku lub stworzenie domu dla zapylaczy. Możemy też wpływać na lokalne firmy, by bardziej dbały o okoliczne rzeki, uczulać sąsiadów, by nie zaśmiecali natury i chronili rodzime gatunki zwierząt. Do konkretnych zmian i lepszej edukacji potrzebna jest jednak rzetelna wiedza. A skąd dowiemy się, jak chronić akweny wodne i dbać o bioróżnorodność wodnych ekosystemów czy jak wielkie znaczenie ma rozsądne gospodarowanie zasobami wodnymi? Z pomocą przychodzi 12. edycja „Planety Energii”. Projekt zainicjowała Energa z Grupy Orlen.

Realizowany od kilkunastu lat program „Planeta Energii” skierowany jest do uczniów klas 0-3 i przedszkolnych zerówek. To wyjątkowa okazja do pochłaniania wiedzy w przystępny i atrakcyjny sposób. Grupa ekspertów z zakresu przyrody przygotowała specjalne scenariusze zajęć lekcyjnych oraz interesujący zestaw materiałów multimedialnych. Przewidziano również zabawy badawcze i ruchowe. Dzieci zapoznają się z bogactwem bioróżnorodności obszarów podmokłych, ze szczególnym uwzględnieniem naturalnych ekosystemów wodnych Polski. Czekają na nie również ciekawostki w formie teleturnieju. Dowiedzą się m.in. czy istnieją owady mieszkające pod wodą oraz czy jeziora to wody stojące czy płynące. Ponadto na uczestników czekają nagrody. W 3 najlepiej ocenionych szkołach lub przedszkolach odbędzie się niesamowita lekcja o przyrodzie, której towarzyszyć będzie wiele przyjemnych niespodzianek. Dodatkowo wyróżnione placówki otrzymają 10 tys. zł na stworzenie własnej strefy bioróżnorodności. Warto nadmienić, że dla 100 placówek, które do 15 listopada zarejestrują się na PlanetaEnergii.pl i zrealizują przyrodnicze zajęcia, czekają ekologiczne biopakiety. Gdzie się rejestrować? Należy odwiedzić stronę konkursu i wypełnić wszystkie dane w formularzu.

Projekt zainaugurowała specjalna lekcja o wodzie i bioróżnorodności  25 września br.  Wzięli w niej udział zeszłoroczni laureaci ze Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Suszu oraz włączający się do projektu po raz pierwszy nauczyciele i uczniowie z SP nr 35 im. Jana Parandowskiego w Gdańsku. W Olivia Garden - całorocznej oazie zieleni w sąsiedztwie siedziby Energi - dzieci miały okazję posłuchać ciekawych wykładów przygotowanych przez ambasadorów „Planety Energii”. Ambasadorka projektu, dziennikarka Katarzyna Stoparczyk, zwróciła uwagę, jak ważny jest głos dziecka w świecie przyrody. Przyrodnik Krzysztof Konieczny opowiedział o znaczeniu wody dla życia roślin i zwierząt oraz ochronie siedlisk wodnych.

Chcemy pokazać dzieciom znaczenie ekosystemów podmokłych, bogactwo tych obszarów oraz ich znaczenie dla zmian klimatycznych – mówi Krzysztof Konieczny, ambasador „Planety Energii”. – W ekosystemach wodnych Polski odnajdziemy ogromną bioróżnorodność i dlatego chcemy uczulić dzieci na wrażliwość tych miejsc – dodaje.

a_apella_art_LS_graf4.jpg

Z kolei Katarzyna Stoparczyk zwróciła uwagę na znaczącą rolę młodego pokolenia w procesie wdrażania pozytywnych zmian dla klimatu. – To właśnie dzieciom najbardziej leży na sercu los naszej planety. To właśnie dzieci stoją na straży przyrody i są jej najlepszymi obserwatorami, a „Planeta Energii” pomaga młodym ludziom te obserwacje zinterpretować i usystematyzować. Realizując kolejne misje, uczniowie dowiadują się np. że bez owadów takich jak pszczoły w sklepach nie byłoby jabłek albo że bez pająków świat opanowałyby muchy. A nam dorosłym pozostaje mieć nadzieję, że zaszczepiony w młodym człowieku szacunek do przyrody zaowocuje lepszym zrozumieniem świata, a także tym, że dzieci w przyszłości wezmą za ten świat i za naszą planetę odpowiedzialność – mówi Katarzyna Stoparczyk, ambasadorka „Planety Energii”.

Energa z Grupy Orlen wielokrotnie angażowała się w działania prośrodowiskowe. Uczulała uczniów na kwestie związane z oszczędzaniem energii i wody. Ponadto spółka organizuje specjalne spacery i wycieczki edukacyjne dla młodzieży, gdzie zapoznają się z ekologią. Obcowanie i realny kontakt z roślinami i zwierzętami pozwala lepiej poznać otaczający je świat. – Kontakt z przyrodą ma nieoceniony wpływ na dzieci. Pokazuje im nie tylko, jak funkcjonuje fauna i flora, ale również uczy szacunku do natury i inspiruje do prowadzenia zdrowego stylu życia. W „Planecie Energii” wychodzimy z założenia, że edukacja przyrodnicza powinna być fascynująca i pełna przyjemności. Dlatego mogę obiecać, że nowa edycja przyniesie wiele ciekawostek i niespodzianek związanych z poznawaniem bioróżnorodności, a dzięki projektowi Energi z Grupy ORLEN i zaangażowanym nauczycielom,  kolejne tysiące uczniów z całej Polski włączy się w ochronę naszej pięknej przyrody – mówi Justyna Kruszewska, dyrektor Departamentu Marketingu Energi SA.

a_apella_art_LS_graf2.jpg

Tematów do rozważań w szkołach z pewnością nie zabraknie. Dynamicznie postępujące zmiany klimatyczne powodują niestety nieodwracalne szkody w świecie flory i fauny. Przyszłe pokolenia mogą już nie oglądać na własne oczy wielu zagrożonych wyginięciem gatunków. Polski żółw błotny (Emys orbicularis), zwany żelazną żabą, nierozerwalnie związany jest z wodą. Występują w rejonie niewielkich, mocno porośniętych jezior, starorzeczy czy bagien. Niestety ten wielce rzadki gatunek jest coraz trudniej spotykany. Nasz kraj to siedlisko wielu pięknych zwierząt. Występują tu m.in. rybołowy, rybożery, majestatyczne drapieżne ptaki. Ubywa nam również ryb, a niektóre z ich przedstawicieli są zagrożone bardziej niż żubr czy ryś. Takim przykładem jest ultra rzadki gatunek parposz. Energa z Grupy Orlen prowadzi także wiele działań ratujących bociany. Ten popularny i lubiany ptak i jego zwyczaje także pojawi się w programie „Planety Energii”.

Co ważne, ludzie również odczuwają niedogodności związane z brakiem wody. Zgodnie z raportem GUS z 2021 roku Polska znalazła się w ogonie państw europejskich, jeżeli chodzi o odnawialne zasoby wody słodkiej. Coraz częściej występujące susze, skłaniają narzucają nam ograniczenia w zużyciu cennej cieczy. To ostatni dzwonek, aby racjonalnie i odpowiedzialnie gospodarować wodą i uczyć tego nasze dzieci.

„Planeta Energii” nie jest jedyną inicjatywą związaną z ochroną ekosystemów wodnych, w jaką zaangażowana jest Energa z Grupy ORLEN. Wspólnie z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego prowadzone są warsztaty o bioróżnorodności Morza Bałtyckiego. Biorą w nich udział uczniowie z dziesięciu województw, a także osoby z zagranicy – przede wszystkim uczniowie i studenci objęci programem Erasmus, łącznie ok. 6-8 tys. osób rocznie. Odbywają się także zajęcia online oraz edukacyjne wydarzenia plenerowe. Dzięki temu istnieje możliwość podzielenia się z mieszkańcami z całej Polski najświeższą wiedzą o ekosystemie Bałtyku.

Odwiedź nas w mediach społecznościowych i bądź na bieżąco:


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: