Świetlica szkolna – obowiązki dyrektora szkoły

Świetlica szkolna jest istotnym elementem szkolnego ekosystemu. Dobrze prowadzona, może być ogromnym wsparciem w realizacji celów edukacyjnych i wychowawczych. Jednak zapewnienie dobrze dobranej kadry, która zadba o uczniów spędzających czas w świetlicy, to tylko jedno z zadań dyrektora szkoły. Obowiązków związanych z jej prowadzeniem, także tych wynikających wprost z przepisów prawa, jest o wiele więcej.

Typy szkół, które mają obowiązek prowadzić zajęcia świetlicowe

Na podstawie:
art. 105 ust. 1-2, art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

Szkoła podstawowa oraz szkoła, która prowadzi kształcenie specjalne, mają obowiązek zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

 1. czas pracy rodziców – na wniosek rodziców;
 2. organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
Szkoły prowadzące kształcenie specjalne to szkoły, które obejmują dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym,  wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. To mogą być szkoły ogólnodostępne, szkoły prowadzące oddziały integracyjne lub szkoły prowadzące oddziały specjalne.

Zajęcia świetlicowe w świetlicy szkolnej mają być tak prowadzone, aby uwzględniały potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności:

 1. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów;
 2. zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny;
 3. odrabianie lekcji.

Obowiązująca dokumentacja zajęć w świetlicy szkolnej

Na podstawie:
§9 ust. 1-2 rozp. MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1646 ze zm.)

Szkoła, która prowadzi zajęcia świetlicowe, ma obowiązek prowadzić dziennik zajęć w świetlicy, w którym dokumentuje się zajęcia prowadzone z uczniami w świetlicy w danym roku szkolnym. Do dziennika zajęć w świetlicy wpisuje się:

 1. plan pracy świetlicy na dany rok szkolny;
 2. imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy oraz oddział, do którego uczęszczają;
 3. tematy przeprowadzonych zajęć;
 4. obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć.
 5. Przeprowadzenie zajęć wychowawca świetlicy potwierdza podpisem.
Ponieważ w dzienniku zajęć w świetlicy jest wpisywany plan pracy świetlicy na dany rok szkolny, a zajęcia świetlicowe uwzględniają w szczególności:

 1. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów;
 2. zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny;
 3. odrabianie lekcji,
to w planie pracy świetlicy należy ująć te rodzaje zajęć.

Liczba uczniów na zajęciach świetlicowych

Na podstawie:
§7 ust. 1-3 rozp. MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r., poz. 502)

Na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej ogólnodostępnej pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej niż 25 uczniów.

W przypadku szkół ogólnodostępnych i integracyjnych oraz szkół ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi liczba uczniów niepełnosprawnych na zajęciach świetlicowych pozostających pod opieką jednego nauczyciela wynosi nie więcej 
niż 5.

W przypadku szkół specjalnych oraz szkół ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi liczba uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym na zajęciach świetlicowych pozostających pod opieką jednego nauczyciela odpowiada liczbie uczniów, która została określona dla funkcjonowania oddziałów specjalnych w zależności od typu niepełnosprawności uczniów.

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy w świetlicach szkolnych

Na podstawie:
§24 rozp. MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r., poz. 1575 ze zm.)

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy w świetlicach szkolnych posiada osoba, która:

 1. ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
 2. ukończyła studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności), na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły i studia podyplomowe z zakresu prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
 3. ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, w której prowadzona jest świetlica szkolna.
Źródła:
 • www.gov.pl

Danuta Skrzypek
Edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.