Wykorzystaj potencjał modułu Świetlica w Synergii [PORADNIK]

Pracujesz na co dzień z modułem Świetlica w LIBRUS Synergia? Wiesz, jak wyrejestrować ucznia przy pomocy kodu PIN, dlaczego warto nadawać etykiety i w jaki sposób kontrolować zrealizowane godziny? A może dopiero planujesz odkryć elektroniczną dokumentację pracy szkolnej świetlicy i chcesz poznać pierwsze kroki w użytkowaniu systemu w tym zakresie? Przeczytaj nasz poradnik i miej pewność, że w pełni wykorzystujesz potencjał modułu!

Wstępna konfiguracja modułu

W celu dodania świetlicy w systemie Synergia należy z konta administratora przejść do widoku ModułyŚwietlica, a następnie skorzystać z opcji Zapisz, wpisując jej nazwę i godziny pracy.

a_swietlica_LS_graf_1.jpg

Następnie trzeba skorzystać z ikony Pracownicy i nadać odpowiedniej osobie uprawnienia kierownika świetlicy. Warto także zweryfikować, czy w szkole znajdują się określone sale świetlicowe w widoku Organizacja szkoły → Sale szkolne.

Kierownik po przejściu do widoku ModułyŚwietlica powinien wybrać odpowiednią świetlicę i rozpocząć jej konfigurację poprzez kliknięcie opcji Otwórz.

a_swietlica_LS_graf_2.jpg

Kreator konfiguracji świetlicy składa się z siedmiu kroków, podczas których należy zdefiniować: salę, listę pracowników, plan nauczycieli, grupy z przypisanymi uczniami, plan zajęć dnia, cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych oraz zajęcia wychowawczo-dydaktyczne do realizacji.

Przy konfiguracji grup świetlicowych należy wziąć pod uwagę, że uczeń może być w wybranym okresie przypisany tylko do jednej grupy świetlicowej. Podejmując decyzję o podziale na grupy i ich nazewnictwie, należy zwrócić uwagę na kwestię archiwizacji danych – dla każdej grupy świetlicowej będzie eksportowany oddzielny plik dziennika pracy świetlicy.

Rejestracja uczniów

Na głównym widoku – Tablicy – można zarządzać okresem pobytu poszczególnych uczniów na świetlicy. Opcje związane z rejestrowaniem uczniów dostępne są z poziomu tabeli znajdującej się po lewej części strony.

a_swietlica_LS_graf_3.jpg

W górnej części widoku dostępna jest opcja wyszukiwania uczniów należących do konkretnej grupy świetlicowej, mających przypisaną etykietę, bądź takich, których imię lub nazwisko zawiera wpisaną frazę.

Przypisanie uczniom etykiety może znacząco przyspieszyć proces rejestracji poprzez wyświetlanie konkretnej listy dzieci, które np. przychodzą na świetlicę rano przed rozpoczęciem lekcji. Etykiety można skonfigurować, przechodząc w widoku Konfiguracji do zakładki Etykiety. W przeciwieństwie do Grup świetlicowych, każde dziecko może zostać przypisane do kilku etykiet jednocześnie.

Pobyt uczniów na świetlicy można odnotować pojedynczo, wybierając opcję Zarejestruj przy nazwisku konkretnego ucznia bądź seryjnie, zaznaczając opcję przy nazwiskach poszczególnych uczniów, a następnie poniżej tabeli korzystając z opcji Zarejestruj.

Wyrejestrowanie uczniów

Opcje związane z wyrejestrowaniem uczniów znajdują się w tabeli po prawej części strony.

Zdarza się, że uczniowie posiadają zgodę na samodzielne opuszczanie świetlicy lub są odbierani po zajęciach przez inną osobę niż rodzic. Tego typu informacje kierownik świetlicy może uzupełnić w widoku konfiguracji. Dzięki temu na Tablicy, po rozwinięciu opcji dla obecnie zarejestrowanego ucznia, będzie można m.in. zobaczyć osoby uprawnione do jego odbioru.

W LIBRUS Synergia dostępna jest także funkcja wyrejestrowania ucznia przy pomocy kodu PIN. Aby z niej skorzystać, rodzic z poziomu swojego konta Synergia powinien uzupełnić dane osoby, która będzie miała możliwość odebrania dziecka, a także przekazać jej wygenerowany przez aplikację kod PIN. Należy go podać pracownikowi świetlicy. W dalszej kolejności celu wyrejestrowania ucznia za pomocą kodu PIN, należy rozwinąć opcje ucznia z poziomu tabeli uczniów zarejestrowanych, a następnie wybrać Wyrejestruj za pomocą PIN.

a_swietlica_LS_graf_4.jpg

Dodanie realizacji i zastępstw

Z poziomu zakładki Wykaz zajęć możliwe jest dodanie realizacji zajęć świetlicowych w ramach wybranej daty i przedziału godzinowego.

a_swietlica_LS_graf_5.jpg

Co ważne moduł Świetlicy jest zintegrowany z modułem Zastępstw. W przypadku gdy zachodzi konieczność przydzielenia do zajęć świetlicowych innych nauczycieli, należy w ramach panelu zastępstw przejść do zakładki Zajęcia świetlicowe, a następnie skorzystać z opcji Przydziel. W ramach jednego zastępstwa można przydzielić kilku nauczycieli – każdemu z nich definiując konkretne przedziały czasu.

Na potrzeby zastępstw została stworzona oddzielna rola pracownika świetlicy – Nauczyciel zastępujący, który ma odpowiednio ograniczone uprawnienia w module Świetlicy.

Kontrola i zestawienia

Kierownik świetlicy na podstawie danych wprowadzonych przez pracowników świetlicy ma dostęp do widoków kontroli realizacji i godzin zrealizowanych.

a_swietlica_LS_graf_6.jpg

Kontrola realizacji służy do weryfikowania niezgodności na podstawie wprowadzonego w świetlicy planu pracy nauczycieli i odnotowanych przez nich realizacji z poziomu widoku wykazu zajęć. Kontrola zrealizowanych godzin zawiera sumę zrealizowanych godzin pracownika względem planu pracy zgodnie z określonymi parametrami.

Z poziomu konta administratora szkolnego możliwe jest przypisanie dyrektorowi szkoły roli kierownika świetlicy, dzięki czemu osoba pełniąca taką funkcję będzie miała dostęp do m.in. wspomnianych powyżej zestawień.

W module Świetlica znajdują się również zestawienia dotyczące absencji pracowników. Zawierają one m.in liczbę godzin obecnych i nieobecnych nauczycieli wg planu pracy, z podziałem na daty, a także statystykę absencji w wybranym okresie. Dostępne jest także zestawienie obecności uczniów, które zawiera m.in. liczbę godzin obecnych w świetlicy według dat czy podsumowanie z liczbą uczniów.

a_swietlica_LS_graf_7.jpg

Realizacje wpisane w ramach świetlicy są także uwzględniane w module Rozliczania godzin dostępnym w wariancie Altum LIBRUS Synergia. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule: Poznaj moduł Rozliczanie godzin [PORADNIK] 

Szkolenia – wsparcie w codziennej pracy

Potrzebujesz więcej informacji? Skorzystaj z doświadczenia naszych certyfikowanych trenerów Synergii, którzy przedstawią Ci praktyczne rozwiązania związane z wykorzystaniem modułów systemu Synergia w pracy szkoły.

Wybierz dogodną formę szkolenia: w Twojej placówce oświatowej lub on-line z wykorzystaniem profesjonalnej platformy wideokonferencyjnej.

Zapraszamy do kontaktu!

szkolenia@librus.pl,

tel.: 32 350 85 85, wew. 4.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: