Dzienniki zajęć dodatkowych w systemie Synergia

Dzienniki Zajęć Dodatkowych (DZD) to nowy moduł w systemie Synergia. Umożliwia dokumentowanie zajęć prowadzonych dla pojedynczego ucznia lub grup w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć pozalekcyjnych czy kółek zainteresowań.

Dzienniki zajęć dodatkowych

We wrześniu br. zaktualizowaliśmy moduł Dzienniki zajęć dodatkowych. To kolejny element systemu Synergia, obok m.in. dziennika pedagoga czy Zintegrowanej ścieżki kształcenia, który pozwala dokumentować zajęcia z uczniem. Moduł umożliwia prowadzenie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć innych, takich jak kółka tematyczne czy szkolne zajęcia sportowe.

a_dzd_LS_graf_1.jpg

a_dzd_LS_graf_2.jpg

Udogodnienia dla prowadzącego zajęcia

Moduł zawiera gotowy słownik typów zajęć, który można dodatkowo uzupełniać wedle potrzeb. Raz wpisane zajęcia można w szybki i łatwy sposób odnaleźć na liście, nie poświęcając dodatkowego czasu na ich ręczne wpisywanie. Zapewnia to również spójność nazewnictwa.

Dla większej wygody w Dziennikach pojawiły się dodatkowe zakładki, np. Notatki, Indywidualny program terapii czy Kontakty z rodzicami. Wszystko w jednym miejscu, pod ręką, w czytelnym menu.

Monitorowanie pracy

Kontrola Dzienników zajęć dodatkowych pozwala prowadzącemu zajęcia mieć pewność, że wszystkie niezbędne dane zostały zawarte w prowadzonej dokumentacji. Dyrektor i administrator szkoły mają stały podgląd zestawień realizacji i frekwencji dla wszystkich nauczycieli.

Łatwa konfiguracja

W module można dodać nowy typ konta – Inny specjalista. Zostało ono przewidziane dla osób realizujących w szkole tylko zajęcia specjalistyczne (np. zajęcia logopedyczne), które są prowadzone w ramach zajęć dodatkowych. Ten typ konta ma ograniczony dostęp do danych zawartych w systemie (Interfejs lekcyjny, moduł DZD i Ogłoszenia). Dzienniki zajęć dodatkowych można udostępnić pedagogom szkolnym. 

Wygodny dostęp

Dzienniki zajęć dodatkowych zintegrowane są z planem lekcji w systemie Synergia. Rodzice i uczniowie widzą zajęcia dodatkowe w swoich planach i dzięki temu mają całościowy ogląd na harmonogram dnia ucznia – żadne zajęcia nie umkną ich uwadze. Nauczyciel nie musi szukać konkretnego dziennika. Wystarczy, że z widoku plan zajęć w module wybierze konkretne zajęcia i od razu może dodać do nich daną realizację.

Integracja z Interfejsem lekcyjnym to kolejne udogodnienie dla nauczyciela – z tego widoku również można dodać realizację do zajęć lub wyświetlić zajęcia z Dzienników zajęć dodatkowych.

a_ukierunkowanie_uwagi_ucznia_LS_graf.jpg

Rozpoczęcie pracy

Rozpoczynając pracę z modułem, należy dodać nowy dziennik. Może to zrobić administrator lub nauczyciel prowadzący, który posiada dodatkowe uprawnienia. Kolejnym krokiem jest konfiguracja nowego dziennika – jego nazwy, nauczycieli, uczniów i planu lekcji. Po wykonaniu tych czynności można rozpocząć dodawanie realizacji i odnotowywanie frekwencji oraz ocen.

Wszystkie widoki zostały szczegółowo opisane w poszczególnych artykułach Pomocy, a w samym module DZD wyświetlają się komunikaty, które ułatwiają rozpoczęcie pracy. W Synergii używany będzie skrót DZD dla oznaczenia wpisów powiązanych z tym modułem.

Dziennik Zajęć Dodatkowych będzie stale rozwijany i rozbudowywany o kolejne funkcje. W następnych aktualizacjach zostanie on zintegrowany z modułem Zastępstwa.

AKTUALIZACJA

W ramach aktualizacji systemu LIBRUS Synergia z dnia 28.08.2020r. Dziennik Zajęć Dodatkowych został zintegrowany z modułem Zastępstwa. Więcej informacji na temat przydzielania zastępstw w ramach Dziennika Zajęć Dodatkowych znaleźć można po zalogowaniu do systemu LIBRUS Synergia w zakładce Pomoc (Zastępstwa - Przydzielanie zastępstw - Zastępstwa NI/ZŚK/DZD).

Dziennik Zajęć Dodatkowych dostępny jest w wariantach Systema i Altum.

Podstawa prawna

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 29 sierpnia 2019 r. każde przedszkole, szkoła i placówka zobowiązane są do prowadzenia „dzienników innych zajęć niż zajęcia wpisywane odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola, dziennika lekcyjnego, dziennika zajęć w świetlicy itd., jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej”. Odnosi się to „w szczególności zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia odpowiednio dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków oraz zajęć związanych z kształtowaniem kompetencji zawodowych uczniów lub słuchaczy”.

SZKOLENIA (także ON-LINE!)

Potrzebujesz więcej informacji? Skorzystaj z doświadczenia edukatorów Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus oraz naszych certyfikowanych trenerów Synergii:

  • wykorzystanie modułów systemu Synergia w pracy szkoły,
  • zastosowanie TIK w szkole,
  • najnowsze zmiany w prawie oświatowym,
  • doskonalenie umiejętności nauczycieli.
Forma szkolenia: szkolenie w placówce oświatowej lub szkolenie on-line (profesjonalna platforma wideokonferencyjna).

Kontakt: szkolenia@librus.pl, tel.: 32 350 85 85, wew. 4.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły:
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.