Jak zdalnie przygotować świadectwa i arkusze [PORADNIK 1]

Zbliża się okres sporządzania świadectw oraz arkuszy ocen, który co roku wiąże się ze wzmożoną pracą wychowawców, dyrekcji szkoły i administratorów dzienników elektronicznych. Ze względu na pandemię sytuacja jest wyjątkowa i cały proces klasyfikacji uczniów i przygotowywania dokumentów będzie odbywał się w sposób nietypowy. Jak przeprowadzić go najbezpieczniej? Oczywiście zdalnie! Prezentujemy możliwości aplikacji e-Świadectwa oraz krótki poradnik korzystania z jej funkcji.

a_wersja_rok_szkolny_2021_2022_graf.jpg

Spis treści:

Dlaczego warto korzystać z e-Świadectw
e-Świadectwa - pierwsze kroki z aplikacją [PORADNIK]

UWAGA!

Dostęp do podstawowej wersji aplikacji e-Świadectwa posiadają wszystkie placówki z licencją na rozwiązanie LIBRUS Synergia - po zalogowaniu wystarczy wybrać z górnego menu Moduły → e-Świadectwa. Aplikacja ta zawiera pełną funkcjonalność opisaną w niniejszym poradniku za wyjątkiem wydruku, który wymaga licencji profesjonalnej.

Dlaczego warto korzystać z e-Świadectw

Aplikacja umożliwia zdalne przygotowanie elektronicznych arkuszy ocen i świadectw oraz ich wydruk. Dzięki jej wykorzystaniu nauczyciel zyska czas oraz wygodne i przyjazne w obsłudze narzędzie, które usprawni żmudny dotąd proces. Dla dyrektora to wygodny nadzór nad postępami w wypełnianiu świadectw oraz pewność, że dane w dokumentach są poprawne oraz bezpiecznie przechowywane. Cały proces przygotowania dokumentów może odbywać się zdalnie, z dowolnego komputera podłączonego do Internetu. Gwarantuje to możliwość bezpiecznego przygotowania świadectw i arkuszy ocen niezależnie od sytuacji!

Dyrektor monitoruje pracę

Aplikacja zawiera moduł Monitorowanie procesu przygotowania świadectw. Jak sama nazwa mówi, umożliwia on śledzenie postępów w uzupełnianiu świadectw przez wychowawców. Dyrektor ma bieżący dostęp do informacji, ile świadectw zostało sporządzonych i wydrukowanych oraz który zestaw wzorów został wykorzystywany w poszczególnych oddziałach. Dzięki temu ma zawsze aktualne i wiarygodne informacje o postępach w pracy nauczycieli. Nie wymaga to dodatkowego, czasochłonnego kontaktu z wychowawcami i weryfikowania etapu, na jakim jest wypełnianie świadectw dla każdej klasy, zwłaszcza jeśli współpracuje z nimi na odległość.

Moduł monitorowania procesu przygotowania świadectw jest też dostępny dla konta sekretariatu i administratora. Z jego poziomu możliwy jest wydruk przygotowanych przez wychowawców świadectw i arkuszy ocen. Pozwala to podzielić obowiązki między użytkowników i np. wyznaczyć tylko jedną osobę, która wydrukuje wszystkie świadectwa.

a_ukierunkowanie_uwagi_ucznia_LS_graf.jpg

e-Świadectwa to także bezpieczeństwo przechowywania danych osobowych uczniów zgodnie z wymogami UODO i gwarancja, że dostępne wzory świadectw są zgodne z aktualnie obowiązującymi rozporządzeniami MEN. Automatyczne i bezpłatne aktualizacje aplikacji pozwalają mieć pewność, że przygotowywane dokumenty uwzględniają wszystkie najnowsze przepisy prawne.

Kolejnym ułatwieniem dla dyrekcji szkoły będą statystyki ocen dla poszczególnych oddziałów, które mogą zostać w łatwy sposób sporządzone i wydrukowane. Zaoszczędzi to kolejne godziny pracy, które dyrekcja zamiast na biurokrację może przeznaczyć na inne obowiązki.

Nauczyciel oszczędza czas

Integracja e-Świadectw z systemem Synergia sprawia, że nauczyciel nie musi ręcznie wypisywać świadectw. Oceny i przedmioty oraz dane uczniów mogą zostać zaimportowane z dziennika elektronicznego i z e-Sekretariatu. Daje to pewność, że wszystkie dane na świadectwach i arkuszach ocen są poprawne i wychowawca nigdzie nie popełnił błędu.

a_eswiadectwa_1805_LS_graf_1.jpg

e-Świadectwa docenią także nauczyciele klas 1-3 szkół podstawowych. Aplikacja zapewnia wsparcie przy tworzeniu ocen opisowych – dynamiczny podgląd tekstu oceny na świadectwie, graficzne przedstawienie dostępnego na świadectwie miejsca (pasek postępu), ponad 1000 gotowych wyrażeń oceniających oraz możliwość dodawania nowych. Przygotowaną ocenę opisową można wyeksportować do systemu Synergia, co pozwala uniknąć powtarzania tych samych czynności i daje pewność, że ocena opisowa jest poprawnie przygotowana (i zmieści się na świadectwie).

a_eswiadectwa_1805_LS_graf_2.jpg

Eksport i import danych uczniów jest też możliwy do/z innych programów w formacie SOU. Gotowe świadectwa można wyeksportować do pliku PDF, a następnie wydrukować. Wersja elektroniczna dokumentu w formacie PDF pozostawia wiele możliwości dysponowania świadectwem – w zależności od potrzeb i zmieniających się przepisów prawnych. Aplikacja umożliwia również wydruk kompletnych arkuszy ocen (wszystkie strony). Ułatwieniem będzie również jeden login i hasło zarówno do systemu Synergia, jak i e-Świadectw.

Plusem jest na pewno wygodny dostęp do aplikacji przez przeglądarkę internetową. Oznacza to, że nie trzeba instalować dodatkowego oprogramowania i aby korzystać z e-Świadectw wystarczy mieć komputer z dostępem do Internetu. Ułatwia to również pracę osobie zajmującej się drukowaniem świadectw, ponieważ eliminuje konieczność zapisywania gotowych świadectw na pendrive, płycie CD czy wysyłania ich mailem.

Wybierz e-Świadectwa

e-Świadectwa zdecydowanie usprawnią Twoją pracę na koniec roku szkolnego. W tym trudnym dla nauczycieli i dyrekcji szkoły okresie przyspieszą i zautomatyzują czasochłonne procesy.

  1. Zamów aplikację i wypełniaj arkusze ocen i świadectwa zdalnie:
    Więcej o aplikacji - tutaj.
    Kontakt: sprzedaz@librus.pl, tel. 32 350 85 85 wew. *47
  2. Przeczytaj krótki poradnik, który podpowie, jak rozpocząć korzystanie z aplikacji. Niebawem kolejne części poradnika!

e-Świadectwa – pierwsze kroki z aplikacją [PORADNIK]

Import danych (dla użytkowników systemu Synergia)

Aplikacja e-Świadectwa umożliwia import z rozwiązania LIBRUS Synergia następujących danych: dane uczniów i opiekunów, oceny śródroczne, końcowe, opisowe, z zachowania, szczególne osiągnięcia, liczba godzin opuszczonych (ogółem oraz godzin nieusprawiedliwionych), praktyki.

Pracę z modułem można rozpocząć nawet w momencie, gdy dane nie są jeszcze kompletne. Możesz założyć oddziały dla klas i nie musisz czekać z tym do końca roku szkolnego. Import danych jest możliwy w każdym momencie.

Procent obecności uczniów w LIBRUS Synergia możesz zweryfikować po przejściu do widoku Statystyki → Statystyki główne, gdzie dostępne jest szczegółowe zestawienie frekwencji. W tym samym widoku dostępna jest Klasyfikacja końcowa, natomiast podsumowanie klasyfikacji znajdziesz w widoku Narzędzia → Wydruki.

Sporządzanie świadectw i arkuszy

W aplikacji e-Świadectwa arkusze ocen uzupełniane są automatycznie na podstawie danych umieszczonych na świadectwach. Dzięki temu dane pomiędzy nimi są zawsze spójne. Wychowawca może utworzyć w aplikacji oddział dla swojej klasy, w ramach którego uzupełniane są świadectwa i arkusze ocen podczas całego etapu edukacyjnego.

Aby zachować spójne nazewnictwo, przed utworzeniem oddziałów przez wychowawców administrator szkolny powinien uzupełnić nazwy szkoły mające znajdować się na świadectwie i arkuszu ocen. Może zrobić to w widoku Szkoła - Nazwy jednostek szkoły. Z tej funkcji mogą korzystać także zespoły szkół. Istnieje opcja dodania oddzielnej nazwy, np. liceum oraz technikum, a następnie powiązania ich z odpowiednim zestawem wzorów świadectw.

Dzięki takiej operacji nazwa szkoły na świadectwie i arkuszu ocen będzie pojawiać się automatycznie podczas tworzenia oddziałów przez wychowawców. Jeśli oddział został utworzony przed wprowadzeniem danych przez administratora, wychowawca może zaktualizować nazwę szkoły po przejściu w widoku edycji oddziału do menu Oddział → Aktualizuj nazwę szkoły.

Kreator tworzenia oddziałów składa się z czterech kroków

Krok 1: Import danych, wybór zestawu wzorów świadectw i arkuszy ocen

Wychowawca może m.in. zaimportować dane swojej klasy z LIBRUS Synergia bądź z pliku SOU (dostępny dla większości programów, które przechowują dane uczniów). Jeżeli plik zawiera oceny końcowe, wówczas aplikacja e-Świadectwa pozwoli na ich zaimportowanie do odpowiednich przedmiotów na świadectwie.

a_eswiadectwa_1805_LS_graf_3.jpg

W tym kroku należy wybrać odpowiedni zestaw wzorów świadectw i arkuszy ocen. Aplikacja jest systematycznie aktualizowana, dzięki czemu wszystkie dostępne wzory świadectw i arkuszy ocen są zgodne z obowiązującymi rozporządzeniami.

Jeśli źródłem importu danych jest LIBRUS Synergia, to lista dostępnych świadectw jest automatycznie zawężona do odpowiedniego etapu edukacyjnego. Analogicznie na liście arkuszy ocen dostępne są tylko wzory powiązane z wybranym wcześniej świadectwem.

Co więcej, na końcu nazwy wzoru świadectwa znajduje się informacja, dla jakich klas standardowo wykorzystywany jest dany szablon. Dzięki temu, wychowawca niezależnie od poziomu swojej wiedzy prawniczej, będzie w stanie odpowiednio dobrać wzór. Wybrane szablony można zmienić także po utworzeniu oddziału w widoku Oddział → Edytuj. Wprowadzone dotychczas dane i oceny zostaną automatycznie przeniesione do nowego wzoru.

Krok 2: Nazwa oraz lata szkolne

Jeśli importujemy dane z LIBRUS Synergia, to nazwa oraz lata szkolne są uzupełniane automatycznie przez aplikację e-Świadectwa. Aby potwierdzić ich poprawność, wystarczy kliknąć opcję Dalej.

Krok 3: Lista uczniów

W kolejnym kroku na ekranie pojawia się lista uczniów, których dane zostaną zaimportowane na podstawie wybranego w pierwszym kroku źródła danych. Wystarczy potwierdzić ich poprawność, klikając opcję Dalej.

Krok 4: Import ocen

W ostatnim kroku wyświetlana jest lista przedmiotów zgodna z wybranym wzorem świadectw, które należy powiązać z przedmiotami z LIBRUS Synergia lub z pliku SOU w celu zaimportowania ocen. Jeżeli nazwa przedmiotu jest identyczna w obu systemach, takie powiązanie zostanie utworzone automatycznie przez aplikację. Można również dopisać oraz zaimportować oceny z innych przedmiotów nauczanych w danej klasie, które nie zostały uwzględnione przez rozporządzenie na wybranym wzorze świadectw.

Przy poszczególnych przedmiotach dostępna jest opcja Powiąż indywidualnie, dzięki której możemy zdefiniować różne przedmioty dla wskazanych uczniów. Jest to istotna kwestia np. w przypadku języków obcych, kiedy część z uczniów uczęszcza na język niemiecki, a część na język hiszpański.

a_eswiadectwa_1805_LS_graf_4.jpg

Jeżeli szkoła korzysta z LIBRUS Synergia, może skorzystać dodatkowo z funkcji Podpowiedz w widoku Powiąż indywidualnie. Po kliknięciu w funkcję wystarczy wybrać z listy dane przedmioty, które w wybranym polu mają zostać przypisane poszczególnym uczniom (zgodnie z przykładem dot. podziału na języki obce). Następnie aplikacja na podstawie wystawionych ocen końcowych w LIBRUS Synergia w bieżącym roku szkolnym automatycznie przypisze dla każdego ucznia odpowiedni przedmiot.

Tym sposobem krok po kroku udało nam się otworzyć oddział dla klasy.

Kolejne części poradnika korzystania z aplikacji e-Świadectwa już niebawem! Przedstawimy w nich m.in. konfigurację oddziału, wypełnianie świadectw, wypełnianie arkuszy ocen, ocenę opisową, sposoby zarządzania procesem, jego monitorowanie oraz wydruk dokumentów.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: