MegaMisja dla szkół – bezpłatny program Fundacji Orange

Artykuł sponsorowany
„Krok po MegaMoce” – pod tym hasłem Fundacja Orange zaprasza szkoły z całej Polski do kolejnej edycji programu edukacyjnego dla klas 1-3 szkoły podstawowej. Dzieci otrzymają wsparcie w rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych, wzmocnią postawy, które pomogą im zadbać o higienę cyfrową, bezpieczeństwo w sieci oraz ochronę przed szkodliwymi zjawiskami. Zgłoszenia do MegaMisji można przesyłać do 29 kwietnia, zajęcia rozpoczną się od września. 

Środowisko cyfrowe jest ważną częścią życia młodych ludzi, warto więc wspierać dzieci w taki sposób, aby czerpały z cyfrowego świata to, co dobre i wartościowe oraz potrafiły radzić sobie z wyzwaniami jakie je spotkają. W tym zadaniu pomóc może rozwój MegaMocy, czyli kompetencji społecznych i emocjonalnych - takich jak: umiejętność współpracy, komunikacji, rozumienia emocji swoich i innych, krytycznego myślenia, czy kulturalnej dyskusji. Pomogą one przygotować dzieci do pierwszych kroków w świecie pełnym ekranów.

Jest to szczególnie ważne, jeśli przyjrzymy się badaniom NASK Nastolatki 3.0 . Wynika z nich, że niemal 40% badanych doświadczyło wyzwisk w sieci, co czwarty (25%) deklaruje, że był ośmieszany i/lub poniżany, ponad 40% nastolatków twierdzi, że w intrenecie nie można odróżnić informacji prawdziwych od fałszywych, a co czwarty ogląda tzw. patostreamy.

Dlatego warto budować u dzieci postawy, które ułatwią im dbanie o higienę cyfrową, bezpieczeństwo w sieci, czy ochronę przed szkodliwymi zjawiskami takimi jak np. uzależnienie od ekranów, hejt, patotreści, deepfake, grooming czy cyberprzemoc.

Jak to zrobić?

Dobrym pomysłem jest zgłoszenie się do bezpłatnego programu edukacyjnego MegaMisja dla klas 1- 3 szkół podstawowych www.fundacja.orange.pl/megamisja. Do tej pory udział w nim wzięło 44 tysiące dzieci z prawie 2 tysięcy szkół z całej Polski, zarówno z placówek dużych i małych, z miast i mniejszych miejscowości.

Zrób z nami krok po MegaMoce

MegaMisja to 10-miesięczny cykl zajęć, które realizują nauczycielki i nauczyciele w oparciu o gotowe scenariusze opracowane przez ekspertów. Towarzyszy im ciekawa historia z zabawnym Psotnikiem, która pomaga zaangażować dzieci w różne aktywności. Wyzwania i ćwiczenia to dla nich dobra zabawa, a przy okazji nauka ważnych umiejętności. Każdy ze scenariuszy odnosi się do konkretnych wytycznych z podstawy programowej, zawiera też podpowiedzi, do jakich zagadnień omawianych podczas lekcji warto nawiązać i przy okazji jakich zajęć można go z powodzeniem zrealizować.

Program MegaMisja w każdym swym fragmencie realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego zarówno w treściach ogólnych, jak i szczegółowych. Dlatego tak łatwo można zastąpić je wypełnianiem kolejnych stron materiałów ćwiczeniowych dołączonych do podręczników – tłumaczy Ewa Kempska, nauczycielka odpowiadająca za metodyczna stronę scenariuszy programu MegaMisja i jednocześnie nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Andrzeja Skupnia-Florka w Gliczarowie Górnym.

a_f-orange_LS_graf.jpg

Całemu programowi towarzyszą tak opracowane zadania, by angażowały one uczennice i uczniów. Proponowane zaś metody pracy mogą z powodzeniem być wykorzystywane podczas innych zajęć z klasą. Wśród nich wiele metod, które oparte są na współpracy, m.in. word cafe, mobilna debata, koncentryczne kręgi, karuzela pomysłów, grupa focusowa oraz pantomima.

Każdy ze scenariuszy zawiera karty pracy, które zapraszają uczennice i uczniów do podejmowania działań, w większości są to działania przez ruch, wspierające aktywność uczniów. Nauczycielka czy nauczyciel jest tylko moderatorem tych działań, przygląda się im, w razie potrzeby służy pomocą. Wszystko po to, by odejść od podającego toku zajęć na rzecz zaangażowania przez uczennice i uczniów – dodaje ekspertka.

Co ważne, nauczycielki i nauczyciele, którzy realizują program nie muszą posiadać żadnych umiejętności technicznych, bo zdecydowana większość pracy odbywa się bez użycia ekranów. Działania jakie podejmują uczennice i uczniowie to wykorzystywanie tego co bliskie dzieciom, co sprawia im radość - zabawy ruchowe, lapbooki, projektowanie, konstruowanie. A materiały, jakich dzieci używają w swych działaniach to kredki, flamastry, nożyczki, kolorowy papier, kartony.

Dodatkowo uczestniczki i uczestnicy otrzymują wsparcie ze strony Fundacji przez cały czas trwania projektu, dostęp do webinarów, spotkań oraz gwarantowane nagrody – zestawy plastyczne, gry planszowe, książki i tablety. Szkoła nie ponosi żadnych kosztów związanych z udziałem w programie.

Jak zgłosić się do programu?

Aby zacząć od września szkolną przygodę z MegaMisją, należy do 29 kwietnia wypełnić formularz online i dołączyć do niego pracę zgłoszeniową - krótkie nagranie video, w którym przedstawiciel szkoły opowie o swojej motywacji do udziału w programie. Szczegóły dotyczące zgłoszenia znajdują się na stronie  www.fundacja.orange.pl/megamisja. Informacji udziela również dedykowana infolinia: 794 593 246 czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9-17.

Fundacja Orange wspiera dzieci i młodzież, aby w sposób świadomy i odpowiedzialny funkcjonowały w środowisku społeczno-cyfrowym. Tworzy przyjazne warunki do ich rozwoju i edukacji. Pomaga kształtować zdrowe nawyki cyfrowe, poznawać podstawy bezpieczeństwa w sieci, a także dba o prawa i podmiotowość dzieci w świecie pełnym ekranów. Wspiera nauczycieli i nauczycielki w rozwoju. Angażuje pracowników_czki Orange do udziału w wolontariacie. Jej inicjatywy są oparte na wynikach badań i konsultacjach eksperckich. Założona w 2005 roku do realizacji celów zgodnych ze strategią społecznej odpowiedzialności Orange Polska. 
www.fundacja.orange.pl
Źródła:
  • NASK, Nastolatki 3.0, Raport z ogólnopolskiego badania uczniów i rodziców 2023


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: