Nauczanie zdalne – pytania i odpowiedzi część 3.

Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi szkoły realizują nauczanie zdalne. W związku z wejściem w życie nowych przepisów pojawiło się wiele pytań, jak dokładnie ma wyglądać teraz organizacja pracy szkoły.

Poniżej prezentujemy wybrane pytania oraz odpowiedzi przygotowane przez ekspertów Centrum Kształcenia Nauczycieli LIBRUS.

1. Czy  podczas nauczania zdalnego należy przygotować szkolną netykietę i jak to zrobić?

Warto przy organizacji zdalnych zajęć przygotować nie tylko ucznia, ale i pozostałych członków jego rodziny do nowej sytuacji jaką jest zdalna nauka. Mieszkanie ucznia, a przynajmniej ta jego część, która okala miejsce pracy dziecka – staje się przestrzenią publiczną, która wymaga stosowania innych reguł życia niż domowe.

Dobrym pomysłem jest:

 • porozmawianie z uczniami i ich rodzicami na temat sposobu komunikowania się w cyberprzestrzeni, omówienie z uczniami  zasad netykiety, czyli zbioru zasad dotyczących dobrego zachowania podczas zajęć online, 
 • utworzenie z uczniami/nauczycielami (odgórnie w szkole, może samorząd uczniowski) zestawu własnych zasad, do których można by odwoływać się w czasie pracy,
 • przeprowadzenie np. w ramach lekcji wychowawczych tematów dotyczących współpracy – warto ustalić w gronie, kto będzie za to odpowiedzialny,
 • przygotowanie wiadomości do uczniów i rodziców z przekazaniem zasad netykiety. Przykładowy list (do wykorzystania, modyfikowania lub inspiracji poniżej).
Drogi Uczniu!

Obecnie realizujemy nauczanie zdalne z wykorzystaniem Internetu, różnych aplikacji i komunikatorów. Pamiętaj, proszę o poniższych zasadach:

 • Zapoznaj się z zasadami netykiety, czyli internetowym savoir-vivre, który obowiązuje wszystkich użytkowników  cyberprzestrzeni.
 • Sprawdź, czy komputer (kamerka i głośnik) działają.
 • Poinformuj członków rodziny, że rozpoczynasz naukę online i oczekujesz, że nikt nie będzie Ci przeszkadzał.
 • Uprzątnij miejsce pracy i przygotuj niezbędne środki dydaktyczne (zeszyt, książkę, przybory piśmienne, kartki do robienia notatek). Możesz przygotować kubek z wodą do popijania w trakcie nauki. Dobrze jest pracować w wywietrzonym pomieszczeniu.
 • Ubierz się schludnie, uczesz włosy – potraktuj pracę w domu tak, jakbyś był w szkole. Nauczyciel, koleżanki i koledzy będą Cię przecież widzieli.
 • Pamiętaj, że obraz na komputerze rejestruje to, co znajduje się za Twoimi plecami. Zadbaj, by „podglądane” przez innych środowisko Twojej pracy mogło o Tobie dobrze  świadczyć. Posprzątaj, poukładaj, uporządkuj to, co znajduje się za Tobą w pokoju, w którym pracujesz. Zobacz na podglądzie, jaki obszar Twojego pomieszczenia podlega obserwacji innych osób.
 • Jeżeli chcesz coś przekazać domownikom – wyłącz głośnik, jeżeli decydujesz odejść na chwilę od komputera – wyłącz kamerkę. Pamiętaj, aby je ponownie uruchomić, kiedy wznowisz pracę.
 • Pamiętaj też, żeby przywitać się i pożegnać z osobami, z którymi współpracujesz.

Twój wychowawcaNetykieta (przykład)

W czasie zajęć on-line:
 • dbamy o nienaganny język,
 • dbamy o nasz wygląd i kulturę osobistą,
 • nie przekrzykujemy się, gdy chcemy coś powiedzieć czekamy na swoją kolej,
 • informujemy o lekcji online domowników i prosimy ich o odpowiednie zachowanie,
 • dbamy o ład i porządek w naszym otoczeniu (porządek w oku kamery),
 • pamiętamy o tym, by przed zajęciami przygotować nasze środowisko pracy: sprawdzić, czy działa sprzęt, uprzątnąć biurko i pokój.
Ponadto na naszych forach, czatach i w wiadomościach mailowych:
 • nie nadużywamy wielkich liter,
 • unikamy nadmiernego stosowania emotikonek,
 • formułujemy zwięzłe tematy maili,
 • dbamy o porządek, nie publikujemy zbędnych treści,
 • pomagamy sobie wzajemnie w odnalezieniu zadań, wiadomości,
 • inspirujemy i motywujemy się wzajemnie.
2. Czy w trakcie nauczania zdalnego ważniejsze jest ocenianie czy informowanie, o jakości podejmowanych przez ucznia działań?

Tak postawione pytanie wymaga przywołania informacji, czym ocenianie powinno być i na czym powinno polegać?

Punktem odniesienia są obowiązujące (nauczanie na odległość ich nie zniosło) zapisy w Ustawie o Systemie Oświaty. Nauczyciel ma za zadanie rozpoznać poziom i postęp w przyswojeniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w odniesieniu do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub w podstawie programowej kształcenia w zawodzie. Ustawa podkreśla bardzo wyraźnie znaczenie udzielania informacji zwrotnej, począwszy od informowania o poziomie osiągnięć (ocena), poprzez wskazanie, co uczeń zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć. Działania te mają wesprzeć ucznia w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju.

Ocenianie i udzielanie informacji o jakości podejmowanego przez ucznia wysiłku, o poziomie wykonanej pracy – są ze sobą nierozerwalnie związane. 

Trudności, jakie pojawiają się w obecnej sytuacji, nie wynikają z braku czytelnych zapisów, jak ocenianie powinno wyglądać, ale z faktu ograniczeń zewnętrznych, z którymi borykają się dziś nauczyciele placówek oświatowych. Na co więc wykorzystać ten ograniczony kontakt? Wspierać ucznia emocjonalnie? Mówić mu tylko o jakości pracy czy wystawiać oceny za wykonaną pracę?

Odpowiedź jest jedna: należy robić jedno i drugie, ale szukać jak najprostszych rozwiązań. Ważne, aby mądrą pochwałą stymulować pracę ucznia, aby go wspierać. Dziś szczególnie ważnym wydaje się być ten element zachęty, zgodny z zasadą tzw. „kanapki”, czyli: najpierw – docenienie za wykonaną pracę, potem – wskazanie zasobów do rozwoju, z sugestią co, jak, i gdzie, a na końcu – znowu ciepły akcent, aby zachęcić do pracy.

Informację zwrotną odnoszącą się do konkretnej pracy warto ograniczyć do kilku słów lub znaków. Stosuje się tę praktykę w ocenianiu kształtującym. Ważne, aby taka informacja zwrotna wskazywała uczniowi, co ma doskonalić, jeśli jest taka potrzeba.

Oczywiście nic nie zastąpi osobistej relacji, podczas której można wykorzystać zasoby werbalne i pozawerbalne do budowania wzajemnego zaufania, poczucia komfortu czy doświadczania przyjemności z uczenia się.

Jeżeli ocenianie zakotwiczymy w systemie wartości, gdzie najwyższą wartością, jest stymulacja rozwoju ucznia, to tak dawanie informacji o poziomie zaangażowania, jak i o jego ostatecznych efektach jest równoważne.

Potrzebujesz więcej informacji?

SZKOLENIA (także ON-LINE!)

Skorzystaj z doświadczenia edukatorów Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus oraz naszych certyfikowanych trenerów Synergii.

 • wykorzystanie modułów systemu Synergia w pracy szkoły
 • zastosowanie TIK w szkole
 • najnowsze zmiany w prawie oświatowym
 • doskonalenie umiejętności nauczycieli
Forma szkolenia: szkolenie w placówce oświatowej lub szkolenie on-line (profesjonalna platforma wideokonferencyjna)

Kontakt: szkolenia@librus.pl, tel.: 32 350 85 85, wew. 4
Źródło:
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 493, ze. zm.).


Ewa Sitko
Nauczyciel dyplomowany z 30-letnim stażem zawodowym. Nagrodzona w 2008 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty. Edukator, autor i realizator programów wychowawczych. Koordynator szkolnych działań wychowawczych. Autorka publikacji dotyczących komunikacji interpersonalnej oraz aktywizacji odbiorcy procesu edukacyjnego. Od kilkunastu lat szkoli nauczycieli, dyrektorów i kadrę kierowniczą różnych typów szkół w zakresie działań profilaktycznych i wychowawczych. Wspiera nauczycieli w tematach związanych z organizacją procesu lekcyjnego.

Teresa Tymrakiewicz
Filozof i socjolog rodziny, menadżer oświaty, edukator, wieloletni nauczyciel akademicki, egzaminator filozofii, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Specjalistka w zakresie kształcenia kompetencji psychospołecznych i zarządzania zasobami ludzkimi, doradca ds. wychowania, autor i realizator licznych programów szkoleń z zakresu psychosocjologii. Od 25 lat szkoli nauczycieli, dyrektorów i kadry kierownicze różnych branż w zakresie rozwijania inteligencji emocjonalnej i interpersonalnej. Laureatka licznych nagród branżowych (ministra, kuratora) i samorządowych (prezydenta); za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.