Ptasie radio, czyli model komunikacji DISC w szkole – cz. 2

Entuzjastyczne papugi – styl zachowań oparty na inteligencji, kreatywności, otwartości i nieustannym poszukiwaniu bodźców. Ludzie reprezentujący ten styl pragną, aby inni czuli się w ich otoczeniu dobrze i swobodnie. Angażują się we wszystko, co zwraca ich uwagę. Jednak w pewnym momencie tych zobowiązań robi się za dużo, co z kolei może negatywnie wpłynąć na ich efektywność. Zrozumienie zachowań ludzkich – uczniów, rodziców czy innych pracowników oświaty, to pierwszy krok do zbudowania relacji opartych na właściwej komunikacji.

Artykuł jest drugą częścią cyklu poświęconego modelowi DISC #ptasie radio.

Model DISC zakłada, że istnieją cztery główne style zachowania ludzi, które można ustalić. Układają się one w cztery dominujące typy: D – dominujący (ang. dominant), I – interaktywny/inspirujący (ang. influencing), S – wspierający/stabilny (ang. steady) oraz C – skrupulatny/ostrożny (ang. cautious). Zachowania te są dla siebie przeciwstawnymi parami względem dwóch osi. Pierwsza oś to postawy otwarte na innych ludzi (ekstrawertyczne) i powściągliwe (introwertyczne). Drugą parą są postawy zorientowane na ludzi (people oriented) albo na zadania (task oriented). Każdy z tych stylów przyporządkowany został do jednego z czterech kolorów: czerwony (D), żółty (I), zielony (S), niebieski (C).

a_ptasie_radio_czyli%20_model_komunikacji_DISC_w_szkole_cz_2_LS_graf.jpg

Entuzjastyczne papugi, czyli dominujący typ I – interaktywny styl w szkole

Osoby reprezentujące ten styl są bystre, nieustannie szukają nowych bodźców, kontaktów z innymi. Dzięki temu dobrze radzą sobie w grupie. Są entuzjastyczne, otwarte, przyjazne, towarzyskie, optymistyczne i kreatywne. Takie osoby są przekonywujące i inspirujące. Niestety często są niezorganizowane, ale mają dar do motywowania innych, uwielbiają dużo mówić, skupiają na sobie uwagę, unikają jednak trudnych tematów i szczegółów. Z łatwością przychodzi im generowanie pomysłów, burzy mózgów czy chwalenie/nagradzanie innych.

Osoby o tym stylu mają tendencję do podkreślania pozytywnych aspektów spraw czy trudności. Chcą, aby w ich otoczeniu wszyscy czuli się dobrze i swobodnie. Ze względu na to, że angażują się we wszystko, co zwraca ich uwagę, w konsekwencji często biorą na siebie za dużo zobowiązań. Przy schematycznej pracy są mało efektywne i szybko się nudzą.

Największą obawą Entuzjastycznych Papug jest odrzucenie przez innych, a najskuteczniejsza motywacja to aprobata społeczna, prestiż i zaufanie ze strony innych.

Poniżej wymieniono wskaźniki behawioralne, po których można rozpoznać osobę, która preferuje styl I:
 • uśmiecha się od ucha do ucha,
 • ma wielkie oczy i serdeczny śmiech wypełniający całe pomieszczenie,
 • całym ciałem podkreśla podekscytowanie, mocno gestykuluje,
 • łatwo się ekscytuje,
 • jeśli coś jest dobre, mówi, że to świetne, a to co złe – jest potworne,
 • z łatwością nawiązuje kontakty z nieznajomymi,
 • ma coś do powiedzenie na każdy temat,
 • nie słucha przez dłuższy okres,
 • nie skupia dostatecznej uwagi,
 • unika twardych faktów.
Dyrektor szkoły o stylu zachowania I jest entuzjastyczny, optymistyczny i pogodny. Swoje cele osiąga dzięki angażowaniu innych ludzi, łatwo nawiązuje kontakty, inni mu ufają, liczą się z jego opinią, chętnie go słuchają. Potrafi zarażać optymizmem, jest wizjonerem, ale kiedy podejmuje decyzję, ma tendencję do kierowania się emocjami. Taka osoba dobrze się czuje w zespole osób pełnych energii i pozytywnego myślenia. Jej potrzeba mówienia i wywierania wpływu wymaga atmosfery wspierającej pracę zespołową. Niestety jest niedokładna, słabo zorganizowana, nie lubi, gdy wymaga się od niej precyzji.

Nauczyciel reprezentujący ten styl kwitnie wtedy, kiedy zapewni mu się poczucie wolności i elastyczności. Lubi pracę wymagającą żonglowania zadaniami, które zaspokajają jego potrzebę różnorodności i spontaniczności. Wielozadaniowość sprawia, że barwna papuga jest aktywna i zaangażowana. Na lekcji tworzy atmosferę sprzyjającą kreatywnemu myśleniu, ale nie dba o procedury, których niektórzy uczniowie potrzebują. Może mieć również trudność z logicznym porządkiem przekazywanej wiedzy, którego oczekują osoby o stylu C i S.

Uczeń reprezentujący omawiany styl jest jak Entuzjastyczne Papugi w bajce „Rozwiń skrzydła” autorstwa M. Rosenberg i D. Silverta, czyli:
 • lubi robić psikusy i żartować,
 • ma ograniczoną zdolność skupiania się,
 • potrzebuje ciągłej stymulacji,
 • ma wiele grup przyjaciół, znajomych ze szkoły, zajęć pozaszkolnych, z sąsiedztwa,
 • wymyśla sobie zabawy, lubi zmieniać zasady istniejących gier po to, aby przeżyć coś nowego,
 • podejmuje ryzyko, żeby zobaczyć, co się wydarzy,
 • lubi być w centrum zainteresowania,
 • jest pełen uroku, z każdej sytuacji potrafi wybrnąć,
 • łatwo też popada w przesadę, żongluje faktami tak, jak mu wygodnie.
W komunikacji z rodzicem z typem osobowości wpływowym I nauczyciel powinien stworzyć przyjazne środowisko, zapewnić rodzicowi możliwość przedstawienia jego wizji, nie ignorować jego pomysłów ani osiągnięć. Pomóc mu przełożyć słowa na działania, przekazać szczegóły na piśmie, pozwolić rodzicowi się wypowiedzieć, nie mówić mu, co ma robić.

Nauczanie z uwzględnieniem DISC

Zrozumienie i zastosowanie modelu może wyeliminować pewne niepotrzebne sytuacje. Wystarczy tylko zastosować Platynową Zasadę: „Traktuj innych tak, jak chcą być traktowani”. W pierwszej kolejności należy poznać własny styl zachowania, bo jest to podstawa nauczania innych. Lekcje powinny być prowadzone z uwzględnieniem stylów uczestniczących w nich uczniów. Czynniki, które trzeba uwzględnić podczas pracy z uczniami, zgodnie z modelem DISC, to: tempo i powtórzenia, okazje do pracy indywidualnej i grupowej, ilość przekazywanych informacji, metodyka prowadzenia zajęć. W przypadku Entuzjastycznej Papugi w klasie nauczyciel powinien sprawić, żeby nauka była interaktywną i angażującą zabawą. Należy używać różnych metod nauczania i pozwolić na spontaniczność i aktywny udział w zajęciach.

Zapamiętaj

Osoby o dominującym stylu I powinny ograniczać:
 • gadatliwość,
 • zbytni optymizm,
 • spontaniczność i wielozadaniowość,
 • formy nieformalne, bo niektóre okoliczności wymagają bardziej profesjonalnego podejścia,
 • nieuporządkowanie i entuzjazm,
 • myślenie syntetyczne.
Źródła:
 • https://effectiveness.pl/typy-osobowosci-disc/
 • https://bossblog.pl/model-disc-w-biznesie-twoj-styl-zachowania/
 • M. Rosenberg, D. Silvert, Rozwiń skrzydła. „Poznaj i zastosuj model DISC, aby doskonalić relacje w życiu zawodowym i osobistym”, wyd. Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2013

Dr Marta Majorczyk
Pedagog, psycholog, psychoterapeuta systemowy, doradca rodzinny, trener, animator rozwoju (coach, mentor, tutor), badacz i wieloletni nauczyciel akademicki. Od stycznia 2015 roku współpracuje z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną przy Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Kierownik studiów podyplomowych dla nauczycieli z zakresu: edukacji elementarnej, terapii pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wychowania do życia w rodzinie. Współtwórca nowatorskich kierunków kształcenia: edukacja prorozwojowa oraz mediaworking. Autorka sześciu monografii i wielu tekstów popularno-naukowych, analiz oraz opracowań o tematyce rodzinnej, rozwoju dziecka, wychowania i opieki, a także neurodydaktyki.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: