Aplikacja mobilna Librus dla rodziców i uczniów – zobacz, co może!

Aplikacja mobilna Librus umożliwia rodzicom i uczniom szybki oraz wygodny dostęp do najważniejszych informacji ze szkoły. Dzięki niej mogą sprawdzić najnowsze oceny i zadane prace domowe bezpośrednio na swoim smartfonie – bez potrzeby włączania komputera. Aplikacja ułatwia wiele czynności związanych z codzienną nauką, również zdalną czy hybrydową, m.in. dołączanie do wideolekcji, pobieranie materiałów załączonych przez nauczyciela, usprawiedliwianie nieobecności czy odsyłanie prac domowych przez uczniów. Warto poznać wszystkie funkcje, z których mogą korzystać rodzice i uczniowie.

Aplikacja mobilna Librus

Czy aplikacja Librus to Synergia na smartfonie?

Aplikacja Librus jest alternatywnym sposobem dostępu do najważniejszych informacji ze szkoły. Oprócz tradycyjnej formy logowania do systemu Synergia przez przeglądarkę internetową rodzice i uczniowie mogą sprawdzić przy pomocy aplikacji m.in. takie dane, jak oceny, nieobecności czy plan lekcji na swoim smartfonie. Aplikacja nie posiada pełnej funkcjonalności systemu Synergia, niemniej jednak zawiera znaczną część funkcji wspomnianego rozwiązania. Jest to usługa komercyjna, świadczona dla zainteresowanych rodziców i uczniów, w których szkole funkcjonuje system LIBRUS Synergia, bezpośrednio przez spółkę Librus. Mimo że aplikacja mobilna Librus umożliwia przeglądanie informacji ze szkoły, nie jest elementem systemu Synergia.

Jak zacząć korzystać z aplikacji Librus?

Aby rozpocząć korzystanie z aplikacji Librus, rodzic czy uczeń musi założyć Konto LIBRUS na portalu Librus Rodzina. Następnym krokiem jest powiązanie go z kontem w systemie Synergia. Dzięki czemu będzie mógł przeglądać informacje ze szkoły.

Aplikacja Librus dostępna jest w wersji podstawowej – bezpłatnej dla rodziców i uczniów oraz wariancie Mobilne dodatki, który dostępny jest za dodatkową, roczną opłatą. Aplikację można pobrać ze sklepów Google Play, AppGallery i App Store. Zakup wariantu Mobilne dodatki możliwy jest ww. sklepach oraz w sklepie na portalu Librus Rodzina, po kliknięciu w przycisk “Kup Mobilne dodatki”.
Powyższe czynności zostały szczegółowo opisane w specjalnie przygotowanej instrukcji logowania do aplikacji mobilnej Librus. Rodzice i uczniowie dowiedzą się z niej, jak założyć Konto LIBRUS, jak powiązać je z kontem w systemie Synergia i skąd pobrać aplikację: Jak zalogować się do aplikacji mobilnej Librus?

Oceny i zachowanie

Aplikacja Librus umożliwia rodzicom wgląd do ocen z każdego przedmiotu. W jednym, czytelnym, zbiorczym widoku znajdą także uporządkowane wg przedmiotów oceny śródroczne, końcoworoczne (także te proponowane), jak również średnie na koniec semestrów i średnią roczną. Pozwala to na bieżąco monitorować postępy w nauce oraz zachowanie swojego dziecka. Oceny z danego przedmiotu oznaczone są zawsze tym samym kolorem, więc jedno spojrzenie wystarczy, by szybko odnaleźć się w wystawianych stopniach.  

a_aplikacja_librus_LS_graf_1.jpg

Nieobecności i e-Usprawiedliwienia*

Informacje o nieobecnościach i spóźnieniach sprawiają, że rodzice trzymają rękę na pulsie i szybko reagują w razie potrzeby. Jednodniowa nieobecność czy dłuższa absencja dziecka w szkole? Rodzice mogą ją usprawiedliwić bez wizyty w placówce, pisania usprawiedliwienia na kartce, a nawet bez włączania komputera. Wystarczy, że mają przy sobie telefon lub tablet. Za pomocą aplikacji Librus mogą usprawiedliwić nieobecność dziecka na zajęciach, które już się odbyły, wyjaśnić opuszczenie wybranych lekcji, jak również całego dnia lub wybranego okresu. Jeśli wiedzą o nieobecności dziecka już wcześniej – mogą za pomocą e-Usprawiedliwień poinformować o niej wychowawcę z odpowiednim wyprzedzeniem. Wszystkie zwolnienia i usprawiedliwienia widzą w aplikacji, co sprawia, że nie muszą dopytywać, czy na pewno zostały one uwzględnione przez wychowawcę.

Dostępność modułu uzależniona jest od wariantu rozwiązania LIBRUS Synergia posiadanego przez szkołę oraz wykorzystywania modułu e-Usprawiedliwienia w codziennej pracy.

a_aplikacja_os_2021_2022_graf_2.jpg

Wiadomości*

Zdarza się, że informacje przekazane rodzicom przez dzieci są niepełne? Wtedy wystarczy, że rodzic szybko napisze wiadomość do nauczyciela i wszystko będzie dla niego jasne. Zrobi to w wygodny sposób, bo za pomocą smartfona, który zawsze ma pod ręką. Jeśli nie pamięta nazwiska nauczyciela, do którego ma pytanie, bez problemu wybierze odbiorcę z listy. Widok wiadomości wysłanych i odebranych sprawia, że cała korespondencja jest w jednym miejscu, co ułatwia komunikację na linii rodzic-szkoła. Dodatkowo jeśli rodzic potrzebuje znaleźć wcześniejszą wiadomość, wystarczy, że skorzysta z wyszukiwarki, która pozwoli znaleźć ją za pomocą wybranego pola: tytułu, nadawcy, odbiorcy, treści lub nazwy załącznika.

Plan Lekcji i Terminarz

Dzięki wspólnemu widokowi Planu lekcji i Terminarza rodzice i uczniowie od razu widzą, jakie przedmioty lub inne wydarzenia odbędą się następnego dnia. Jedno spojrzenie wystarczy, by upewnić się, czy planowany jest sprawdzian z matematyki, uroczysty apel, a może rozstrzygnięcie ogólnoszkolnego konkursu. Dzięki temu wiedzą, z czego zrobić powtórkę materiału, jakie ubranie przygotować oraz co spakować do plecaka. Odpowiednie przygotowanie każdego dnia na pewno przełoży się na dobre wyniki dziecka w szkole! Dodatkowo w Terminarzu rodzice mogą dodawać własne wydarzenia, np. basen, angielski czy nawet wizytę u dentysty. Ta funkcja ułatwi organizację rodzinnych planów i sprawi, że nie będą one kolidowały ze szkolnymi wydarzeniami.  

a_aplikacja_os_2021_2022_graf_3a.jpga_aplikacja_os_2021_2022_graf_3b.jpg

Organizacja wideolekcji

Jeśli szkoła podejmie decyzję o wprowadzeniu nauczania zdalnego lub hybrydowego, rodzice i uczniowie łatwo sprawdzą w Planie lekcji i Terminarzu, kiedy organizowane są lekcje online. Wystarczy, że w momencie rozpoczęcia lekcji wybiorą ikonę kamery i przejdą do spotkania. Nie ma znaczenia, na jakiej platformie jest organizowana. Niweluje to problem korzystaniu z różnych narzędzi do zdalnego nauczania, bo w Terminarzu pojawi się po prostu kolejne, odpowiednio oznaczone zdarzenie.

Natychmiastowe powiadomienia*

Rodzice wiedzą, co się dzieje w szkole nawet bez otwierania aplikacji. Jak to możliwe? Smartfon powiadomi ich o nowych informacjach w aplikacji za pomocą Natychmiastowych powiadomień. Nic im nie umknie – nowe oceny, wiadomości, ogłoszenia i wiele więcej. Dodatkowo to rodzice decydują, które informacje są dla nich ważne i które chcą otrzymywać. Korzystając z Natychmiastowych powiadomień, mogą w pełni skupić się na codziennych obowiązkach i mieć pewność, że istotna informacja ze szkoły ich nie ominie.


a_aplikacja_os_2021_2022_graf_4.jpg

Zadania domowe*

Używając modułu Zadania domowe, rodzic i uczeń mogą sprawdzić pracę domową. Zwiększa to zaangażowanie rodziców w naukę ich dzieci. Już nigdy więcej nie zaskoczy ich informacja o pracy domowej w niedzielę o godz. 21. Bez problemu również pobiorą na smartfon załączony plik wysłany przez nauczyciela. Zbiorą, a w razie potrzeby także wydrukują, wszystkie otrzymane od prowadzącego zajęcia materiały. Uczeń ma także możliwość wysłania rozwiązania zadania domowego. Wie o takiej konieczności, bo w aplikacji zadanie domowe, które wymaga odesłania rozwiązania, oznaczone jest odpowiednią ikonką. Wszystko szybko i wygodnie.

a_aplikacja_os_2021_2022_graf_5.jpg

Oś czasu

Wszystkie ostatnie informacje rodzice i uczniowie widzą na Osi czasu od razu po wejściu do aplikacji Librus. To widok podobny do tego, który znają z Facebooka czy Twittera, więc korzystanie z niego jest bardzo łatwe. Rodzice, którzy mają więcej dzieci, nie muszą przeglądać całej aplikacji i przełączać się na drugie konto, żeby dowiedzieć się, co u każdego z milusińskich. Oś czasu zbiera i porządkuje wszystkie najnowsze informacje, które dotyczą wszystkich dzieci w rodzinie. Wybrane dane można grupować lub ukrywać według własnych preferencji.

a_aplikacja_os_2021_2022_graf_6.jpg

Multikonto

Rodzice, którzy każdego dnia sprawdzają szkolne postępy nie jednego, a może dwójki czy trójki dzieci, mogą w aplikacji Librus, przeglądać informacje dotyczących kilku uczniów bez potrzeby każdorazowego logowania. Bez względu na to, czy chodzą do tej samej czy różnych szkół (korzystających z LIBRUS Synergia). Jeśli chcą przeczytać ogłoszenie dodane przez wychowawcę córki, a zaraz potem sprawdzić, o której syn kończy zajęcia dodatkowe? Nic prostszego – wystarczy, że przełączą się pomiędzy wszystkimi dodanymi kontami, bez zamykania aplikacji czy ponownego logowania. Jeśli chcą zobaczyć najnowsze informacje o dzieciach – wszystkie znajdują się na Osi czasu, którą przeglądać mogą bez wylogowania z aplikacji. Szybko i wygodnie sprawdzą postępy w nauce wszystkich swoich pociech, dzięki czemu mają więcej czasu, który mogą z nimi spędzić.

Korzystając z aplikacji Librus rodzice mają realny wpływ na edukację swojego dziecka!---Chcesz dowiedzieć się więcej? Poznać pozostałe funkcje i korzyści? Wejdź na stronę aplikacji.

Zainteresowały Cię opcje dostępne w wariancie Mobilne dodatki? Dowiedz się więcej.Aplikacja Librus oferowana jest w 2 wariantach: podstawowym oraz Mobilne dodatki. W ramach bezpłatnej wersji podstawowej dostępne są m.in. Oceny, Nieobecności, Oś czasu, Plan lekcji i Terminarz oraz Multikonto. Mobilne dodatki zapewniają dostęp mi.in. do widoku Biurko, Wiadomości, Natychmiastowych powiadomień, e-Usprawiedliwień. Szczegółowa lista funkcji znajduje się na stronie aplikacji Librus. Działanie poszczególnych funkcji aplikacji Librus może być uzależnione od wariantu rozwiązania LIBRUS Synergia posiadanego przez szkołę oraz, niezależnie od wariantu, od ich wykorzystania przez szkołę.

Usługa Natychmiastowe Powiadomienia w aplikacji mobilnej Librus jest świadczona na wybranych platformach mobilnych zgodnie z zapisami Regulaminu świadczenia usługi.

Aplikacja Librus jest usługą komercyjną świadczoną dla zainteresowanych rodziców i uczniów, w których szkole funkcjonuje system LIBRUS Synergia, bezpośrednio przez spółkę Librus. Aplikacja mobilna Librus nie jest elementem systemu LIBRUS. Korzystanie z aplikacji Librus wymaga założenia Konta LIBRUS oraz dodania do niego konta z systemu Synergia.

*Funkcja dostępna w ramach wariantu Mobilne dodatki. Dostępność modułu uzależniona jest od wariantu rozwiązania LIBRUS Synergia posiadanego przez szkołę oraz wykorzystywania przez nią modułu e-Usprawiedliwienia w codziennej pracy.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: