Próbny egzamin ósmoklasisty – arkusze i odpowiedzi z matematyki

Drugiego dnia próbnych egzaminów ósmoklasisty uczniowie piszą egzamin z matematyki. Egzamin trwa 100 minut, prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań gwarantuje 25 punktów.

Tegoroczne próbne egzaminy ósmoklasisty organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną odbywają się stacjonarnie, ale z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Na stronie CKE opublikowano arkusze na egzamin próbny z matematyki:

ARKUSZ EGZAMINACYJNY
KARTA ODPOWIEDZI

ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ

Arkusze dla osób z autyzmem, słabowidzących, niewidzących, słobosłyszących, niesłyszących oraz z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym dostępne są na stronie cke.gov.pl.
Źródło: 
  • www.cke.gov.pl

Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: