Specjalne potrzeby edukacyjne w systemie Synergia

Specjalne potrzeby edukacyjne to nowy moduł w rozwiązaniu LIBRUS Synergia, który umożliwia odnotowywanie informacji oraz planowanie wsparcia – metod pracy, form pomocy i dostosowań – dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Specjalne potrzeby edukacyjne to kolejna obok Dzienników zajęć dodatkowych, Zintegrowanej ścieżki kształcenia i Nauczania indywidualnego  nowość, która pojawiła się w systemie Synergia.  Moduł umożliwia wybranym pracownikom placówki – dyrektorowi, pedagogowi i nauczycielowi-wychowawcy – prowadzenie dokumentacji ucznia w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych, m.in. podstawy objęcia ucznia pomocą, metod pracy, dostosowań czy zajęć.

a_ukierunkowanie_uwagi_ucznia_LS_graf.jpg

Funkcjonalność

Moduł umożliwia m.in.:
 • przeglądanie listy uczniów objętych specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – ułatwieniem w szybkim wyszukiwaniu są filtry dostępne w postaci czytelnej listy,
 • dodawanie/edycję/usuwanie/przeglądanie/drukowanie wpisów o uczniu,
 • dodawanie informacji o orzeczeniu lub opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • planowanie wsparcia w zakresie metod pracy z uczniem, form pomocy (zajęcia dodatkowe) i dostosowań (z uwzględnieniem obszarów i przedmiotów, możliwość użycia banku dostosowań),
 • wgląd do informacji wynikających z dziennika pedagoga.
Moduł dostępny jest w wariancie Altum systemu Synergia. Użytkownicy znajdą go w górnym menu w zakładce Moduły > Specjalne potrzeby edukacyjne.
 

a_SPED_LS_graf_2.jpg

Ułatwienia

Czytelny interfejs użytkownika pozwala na szybkie wprowadzanie i wyszukiwanie potrzebnych danych. Nauczyciel poświęca dokumentacji minimum niezbędnego czasu i może skupić się na pracy z uczniem.

Dodatkowym ułatwieniem są słowniki pojęć psychologiczno-pedagogicznych oraz bank dostosowań. Gotowe pojęcia z określonym typem i opisem dostosowania ułatwiają planowanie wsparcia. Nie ma konieczności ręcznego uzupełniania dokumentacji – system podpowiada pojęcia adekwatne dla konkretnego ucznia.

a_SPED_LS_graf_1.jpg

Informacje o uczniu zawarte w module można wydrukować. Pozwala to na ich proste przekazanie rodzicowi np. podczas wywiadówki. Tak przekazane zestawienie uzupełni informację o postępach w nauce dziecka i pomoże zaplanować pracę z uczniem np. w domu. Wydruki są też źródłem informacji dla innych osób, które nie mają lub nie powinny mieć dostępu do modułu w systemie.

Wygodny dostęp

Oprócz użytkowników systemu Synergia, którzy mają pełny dostęp do modułu (dyrektor, pedagog i nauczyciel-wychowawca), podgląd informacji o specjalnych potrzebach edukacyjnych ucznia ma każdy nauczyciel, który prowadzi z nim zajęcia (również nauczyciel wspomagający czy prowadzący zajęcia w zastępstwie). Informacja pojawia się przy każdym uczniu, którego dane zostały uzupełnione o SPE w widoku Ocen. Dzięki bieżącemu podglądowi nauczyciel ma na uwadze potrzeby uczniów ze SPE i jest w stanie wspierać ich podczas zajęć oraz zapewnić im warunki do aktywnego i pełnego uczestniczenia w lekcji czy życiu szkoły.

a_SPED_LS_graf_3.jpg

Integracja

Moduł Specjalne potrzeby edukacyjne został zintegrowany z systemem e-Sekretariat oraz modułami rozwiązania LIBRUS Synergia: Dzienniki zajęć dodatkowych (DZD), Zindywidualizowana ścieżka kształcenia (ZŚK) i Nauczanie indywidualne (NI). Integracja gwarantuje poprawność i spójność danych, ułatwia również szybkie poruszanie się po systemie.

Rozwój modułu

Bieżąca funkcjonalność modułu to dopiero początek możliwości, jakie będzie mógł wykorzystać nauczyciel. Już w najbliższych aktualizacjach zostanie dodany kolejny słownik – celów oraz funkcja obserwacje, czyli możliwość dodawania notatek do informacji o uczniu przez każdego nauczyciela, który prowadzi zajęcia z uczniem.

Zostanie również poszerzona integracja z modułami Dzienniki zajęć dodatkowych, Zintegrowana ścieżka kształcenia oraz Nauczanie indywidualne – tak aby nauczyciele dokumentujący zajęcia za pomocą tych modułów mogli dodawać wpisy w module Specjalne potrzeby edukacyjne.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 poz. 1148 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 poz. 1591; Dz. U. 2018 poz. 1647; Dz. U. 2019 poz. 323)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2017 poz. 1578; Dz. U. 2018 r. poz. 1485)

SZKOLENIA (także ON-LINE!)

Potrzebujesz więcej informacji? Skorzystaj z doświadczenia edukatorów Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus oraz naszych certyfikowanych trenerów Synergii:

 • wykorzystanie modułów systemu Synergia w pracy szkoły,
 • zastosowanie TIK w szkole,
 • najnowsze zmiany w prawie oświatowym,
 • doskonalenie umiejętności nauczycieli.
Forma szkolenia: szkolenie w placówce oświatowej lub szkolenie on-line (profesjonalna platforma wideokonferencyjna).

Kontakt: szkolenia@librus.pl, tel.: 32 350 85 85, wew. 4.

Źródła:
 • http://prawo.sejm.gov.pl/


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły:
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.