WspieraMy relacje - materiały szkoleniowe dla dyrektorów

  • Język osobisty Juul’a (historyjka obrazkowa)  POBIERZ >>
  • Jak rodzic może wspierać dziecko w trudnych chwilach - scenariusz spotkania z nauczycielami (POBIERZ >>) prezentacja (POBIERZ >>)
  • Schemat rozmowy - jak prowadzić rozmowę  wspierającą  POBIERZ >>
a_wspieramy_relacje_graf_14b_ls.jpg