Nauczyciele będą prowadzić lekcje zdalne – z domu lub ze szkoły

Zgodnie z wytycznymi MEN dyrektorzy w ciągu dwóch dni powinni przygotować się do nauczania zdalnego. Z naszych informacji wynika, że nowe rozporządzenie w tym zakresie może zacząć obowiązywać już od najbliższego poniedziałku.

W tym artykule:

 • publikujemy rekomendacje MEN,
 • proponujemy, jak przygotować radę pedagogiczną do nowego trybu pracy.

Rekomendacje MEN

Jeszcze przed wejściem w życie rozporządzenia, które będzie regulowało organizację kształcenia wykorzystującego metody tzw. zdalnego nauczania, dyrektorzy szkół zostali poproszeni o przeznaczenie najbliższych dni na następujące zadania:

 • Sprawdzenie czy szkoła, centrum kształcenia zawodowego, placówka kształcenia ustawicznego oraz centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego mają kontakt za pośrednictwem Internetu ze wszystkimi uczniami/słuchaczami, rodzicami i nauczycielami oraz czy posiada ich aktualne numery telefonów.
 • Przygotowanie możliwości zdalnej realizacji programów nauczania np. z wykorzystaniem komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, dziennika elektronicznego.
 • Analizę możliwości zdalnej realizacji tygodniowego/semestralnego rozkładu zajęć dla poszczególnych klas i oddziałów z uwzględnieniem jego modyfikacji.
 • Uwzględnienie w pracy zdalnej różnych potrzeb edukacyjnych uczniów, w tym wynikających z niepełnosprawności.
 • Przygotowanie możliwości zdalnego monitorowania i oceniania postępów uczniów, modyfikacji wewnątrzszkolnych systemów oceniania.
 • Opracowanie informacji dla nauczycieli, uczniów, ich rodziców o kształceniu na odległość w szkole, z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci.
 • Opracowanie informacji dla rodziców o tym, jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą, a także jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci.

Nauczanie zdalne – przykład idzie z góry

Dyrektorze, przed Tobą tygodnie pełne nowych wyzwań. To czas, w którym Ty zmienisz sposób zarządzania szkołą, a rada pedagogiczna przeformułuje prowadzenie zajęć dydaktycznych. Pamiętaj, że czas zmian może budzić opór niektórych nauczycieli, taka postawa jest naturalna. Natomiast Twoim zadaniem jest „przeprowadzić” całą społeczność szkolną przez ten trudny dla wszystkich okres. Zobaczysz, że po kilku przeprowadzonych lekcjach „po nowemu”, nauczyciele i uczniowie będą dumni z siebie, że się da! I że dużo się nauczyli! Ale wszystko zaczyna się od odpowiedniego zakomunikowania, jakie przed nami wyzwania i uspokojenia, że jest konkretny plan działania. I żeby pokazać, że to nie takie straszne – zacznij od siebie!

Rada pedagogiczna online

Zaplanuj radę pedagogiczną online. Wykorzystaj do tego bezpłatne narzędzia do zdalnych spotkań – jest ich wiele, w dobie pandemii niektóre firmy zdecydowały się udostępnić swoje systemy i platformy bezpłatnie.

Zgodnie z rekomendacjami MEN nauczyciele mogą prowadzić nauczanie zdalne z domu – o ile mają ku temu warunki – albo w miejscu pracy. Nawet jeśli w Twojej szkole kilkoro nauczycieli będzie na miejscu, zadbaj o to, by to spotkanie rady pedagogicznej odbyło się w pełni online (nauczyciele mogą być w różnych salach). To będzie doskonały test gotowości nauczycieli do pracy zdalnej. Będzie to też okazja do zmierzenia się z kłopotami, które często pojawiają się na początku i które mogą mieć nauczyciele, zaczynając realizować w nadchodzących tygodniach lekcje online ze swoimi uczniami. Niech zatem ta próba odbędzie się w komfortowych dla wszystkich warunkach – wzajemnego zrozumienia i wsparcia.

Zapoznaj się z propozycją agendy – zobacz, że wiele z planowanych wymogów już realizujecie jako placówka. Podkreślaj to też w rozmowie z nauczycielami. Najważniejsze to zmienić nieco optykę myślenia!

Agenda zdalnej rady pedagogicznej

1. Kontakt z uczniami i rodzicami

Zgodnie z rekomendacjami należy sprawdzić, czy szkoła ma kontakt ze wszystkimi uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz czy posiada ich aktualne numery telefonów.

Informację o numerach telefonów można w prosty sposób uzyskać, generując wydruk listy uczniów danej klasy z rozwiązania LIBRUS Synergia. Wydruk można wygenerować w widoku: Narzędzia -> Wydruki. Rodzaj wydruku: „Listy uczniów ”. W konfiguracji wydruku należy zaznaczyć pole „Telefon”.

Informację o logowaniach można sprawdzić w widoku: Statystyki-> Statystyki logowań. Dzięki temu można sprawdzić, z którym uczniem i rodzicem szkoła jest w stałym kontakcie.

Za pomocą wiadomości systemowej można sprawdzić, czy uczniowie mają możliwość pracy online (komputer, telefon komórkowy, dostęp do Internetu) w standardowych godzinach lekcji – tzn. czy mogą mieć takie narzędzia na wyłączność. Ważne, by nie zasypywać rodziców i uczniów oddzielnie wiadomościami z podobnym pytaniem od każdego nauczyciela – ten proces należy skoordynować i wysłać jedną wiadomość, powołując się oczywiście na przygotowywane rozporządzenie MEN. Poproś o udzielenie odpowiedzi w wyznaczonym czasie – argumentując to koniecznością przeformułowania sposobu nauczania.

Wysyłając wiadomość w Synergii, nadawca widzi, że wiadomość została odczytana – a więc w szybki sposób można sprawdzić skuteczność kontaktu online.

2. Realizacja programów nauczania w sposób zdalny

Zastanówcie się wspólnie, w jaki sposób spełnić w/w wymagania. Rozwiązanie LIBRUS Synergia daje dużo możliwości – zobacz przewodnik. Dodatkowo rekomendujemy skorzystanie z dostępnych na rynku platform, które mogą uzupełnić możliwości rozwiązania LIBRUS Synergia na przykład o możliwość odbycia video-spotkania nauczycieli z uczniami.

Otrzymując codziennie setki zgłoszeń i uwag, dostrzegliśmy kilka dobrych praktyk. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie będą możliwe do zastosowania w każdej szkole, ale pozwolimy sobie opisać te, które uważamy za warte uwagi:

 • Sprawna komunikacja. Warto poprosić nauczycieli o odejście od wysyłania wiadomości o treści „Proszę przerobić rozdział X poprzez przeczytanie i nauczenie się treści z podręcznika – str. XX do YY. Po powrocie napiszecie z tego sprawdzian”. Po pierwsze jest to niezwykle demotywujące dla uczniów, jak również jeszcze w tym tygodniu niezgodne z prawem. W opinii MEN nauczyciele nie mają podstaw prawnych do ocenienia przyswojenia materiału przez uczniów w ten sposób, gdyż szkoła najpierw musi wprowadzić niezbędne zmiany w WSO. Warto rozważyć wprowadzenie przygotowywania przez nauczycieli pełnych skryptów do nauki w postaci listu do uczniów, np.: „Drogie dzieci, dzisiaj chciałam Was prosić, abyśmy popracowali nad …, a następnie rozpisali w punktach…”. Opis pracy uczniów powinien zawierać informacje, co mają zrobić i w jakiej kolejności, kiedy zrobić sobie przerwę i się poruszać, ile czasu lekcja potrwa i czego powinni się nauczyć. Komunikacja powinna być skierowana do uczniów, a nie wyłącznie do rodziców. Finalnie jednak nic nie zastąpi bezpośrednio kontaktu w trakcie lekcji, która może z powodzeniem zostać przeprowadzona online. W ocenie ekspertów i MEN to powinno się stać priorytetem dla każdego dyrektora. Na stronie gov.pl opublikowana jest lista narzędzi i platform, z których można korzystać bezpłatnie i rozpocząć prowadzenie lekcji online trwających standardowo 45 minut. Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Edukacja Narodowej nauczyciele, którzy nie mają warunków do prowadzenia lekcji online z domu, mogą być proszeni o przyjechanie do szkoły i prowadzenie tych lekcji z użyciem sprzętu komputerowego dostępnego w budynku szkoły.
 • Systematyczność i przewidywalność ponad wszystko. Nauczyciele powinni zostać poinstruowani o tym, jak często i o której godzinie wysyłać odpowiednie instrukcje i materiały dla uczniów. Należy unikać sytuacji, w której przekazuje się w jednej wiadomości materiał na cały tydzień, np. o godzinie 19:00 z 2- dniowym opóźnieniem. Ustalenie jasnych i czytelnych zasad komunikacji, a następnie poinformowania rodziców o nich, wydaje się konieczne.
 • Określenie godzin dostępności nauczycieli dla uczniów i formy kontaktu. Możliwość rozmowy z pedagogiem online czy zapytania o coś w wiadomości powinna być wprowadzona, aby stworzyć uczniom poczucie stałego kontaktu z nauczycielami. Plan lekcji jest dobrym drogowskazem np. do tego, aby nauczyciele w godzinach, w których prowadziliby dane lekcje, byli dostępnie online dla uczniów celem odbycia konsultacji podczas trwania tych lekcji, które nie będą się odbywać w formie video. 
3. Realizacja zdalna rozkładu zajęć

Proponujemy stworzenie w module Dodatkowe godziny nauczycieli kategorii np. „praca zdalna”. Tu nauczyciele mogą odnotowywać, co i kiedy wysłali do uczniów, jakie lekcje zostały przeprowadzone w formie video połączenia. Dzięki temu dyrektor placówki może monitorować ich pracę i rozkład zajęć – zobacz przewodnik.

4. Potrzeby edukacyjne uczniów, w tym wynikające z niepełnosprawności

Przeprowadź z zespołami ponowne sprawdzenie dokumentacji swoich uczniów, szczególnie tych z orzeczeniem i opinią PPP. Być może znajdują się w nich takie zapisy bądź uczniowie mają takie trudności, w przypadku których nauczanie online będzie wymagało szczególnego podejścia.

Dokonanie takiej analizy możesz delegować na pedagoga lub psychologa.

System LIBRUS Synergia oferuje 3 moduły, które ułatwią realizację tego wymagania:

 • Specjalne potrzeby edukacyjne – więcej tutaj.
 • Dzienniki Zajęć Dodatkowych – więcej tutaj.
 • Zindywidualizowana ścieżka kształcenia – więcej tutaj.
5. Zdalne monitorowanie i oceniania postępów uczniów, modyfikacja wewnątrzszkolnych systemów oceniania

Zastanówcie się wspólnie, w jaki sposób będziecie monitorować zdobycie wiedzy przez uczniów. Poza standardową pracą klasową, wchodzą w grę różne inne formy podsumowywania zdobytych umiejętności: projekty, prezentacje, opracowania. Dodatkowo pomocny w przekazywaniu nowych zadań czy wysyłaniu kart pracy będzie moduł zadań domowych (opisany szeroko tutaj) oraz oczywiście moduł ocen. Moduł zadania domowe, który może być z powodzeniem wykorzystywany również do projektów, umożliwia m.in. nadsyłanie przez uczniów prac do nauczycieli. Nauczyciele mogą takie prace oceniać, a także zwracać w wygodny sposób uczniom do poprawy i ponownego nadesłania.

W najbliższych dniach/tygodniach możemy spodziewać się zmian w aktach prawnych, które będą wymuszały zmiany w statucie.

6. Rekomendacje do pracy – do momentu opublikowania zapowiadanego rozporządzenia

Porozmawiaj z nauczycielami o tym, jak obecnie wygląda ich kontakt z uczniami i jakie zadania przekazują zdalnie. Kuratorzy w całej Polsce apelują o rozwagę i przypominają, że nie należy zasypywać uczniów nadmierną liczbą zadań do realizacji. W wystosowanym 11 marca komunikacie dot. zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski zwraca się do uczniów, aby odpowiedzialnie wykorzystali czas spędzony w domu, np. czytając ulubioną książkę, uzupełniając wiadomości lub rozwijając kompetencje. Mogą w tym czasie wykorzystać materiały rekomendowane przez nauczycieli. Przekaż swoim nauczycielom, aby przygotowywali i wykorzystywali materiały pogłębiające, utrwalające zdobytą przez uczniów wiedzę i umiejętności, zachęcali uczniów do rozwijania zainteresowań. Zadania nie powinny angażować uczniów dłużej niż 3-5 godzin dziennie.  Dyrektorze, tylko skoordynowane działania pozwolą zapanować nad tą sytuacją tak, aby uczniowie nie zostali zasypani ogromną liczbą zadań, kart pracy czy opracowań do wykonania. Pamiętaj, że podczas zawieszenia zajęć w terminie 12-25 marca:

 • szkoła nie prowadzi zajęć edukacyjnych (również zdalnie),
 • nauczyciele nie oceniają uczniów (ocenianiu podlegają tylko zrealizowane w szkole treści),
 • przesyłane przez nauczycieli zadania do wykonania, karty pracy i inne opracowania nie są obligatoryjne, nie można za nie wystawiać ocen (zarówno w trakcie zawieszenia zajęć, jak i po ich ustaniu),
 • jeśli nauczyciele organizują “lekcje online”, udział w nich jest dobrowolny,
 • nauczyciel nie wpisuje “nieobecności” w momencie, gdy uczeń nie podejmie zaproponowanej przez nauczyciela aktywności,
 • zadania i przesyłane materiały do realizacji tematu mogą dotyczyć tylko tych partii materiału, które zostały już omówione i powinny służyć utrwaleniu i powtórzeniu zdobytych już wiadomości,
 • nauczyciele nie mogą realizować nowych tematów, niedopuszczalne jest również zlecanie uczniom samodzielnego ich opracowania.
Przypomnij nauczycielom, że ww. kwestie ureguluje zapowiadane w najbliższych dniach przez MEN rozporządzenie. Do tego czasu nauczyciele pozostają w kontakcie z uczniami i wspierają ich (nie tylko edukacyjnie, ale przede wszystkim wychowawczo). To sytuacja trudna dla dorosłych, ale również dla dzieci.

7. Informacja dot. kształcenia na odległość, organizacji warunków pracy

Tę część wytycznych z pewnością mogą opracować psycholog i pedagog szkolny, na portalach LIBRUS Rodzina oraz LIBRUS Szkoła regularnie publikujemy artykuły eksperckie w tym zakresie. Natomiast by zgłębić możliwości, jakie daje Synergia, zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z poradnikiem – tutaj.

Niebawem pojawią się z pewnością zapowiadane akty prawne, które będą regulowały organizację kształcenia wykorzystującego metody tzw. zdalnego nauczania. Będziemy o nich informować.

Źródło:
 • https://www.gov.pl
 • https://kuratorium.kielce.pl/42329/komunikat-swietokrzyskiego-kuratora-oswiaty-2/


Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły:
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.